Steffen Thomsen, Adelis Equity Partners
Steffen Thomsen, Adelis Equity Partners
Finans

Riskkapitalbolag köper av danska myndigheter

Danska ministeriet för  hälso- och äldrevård säljer ut en statlig affärsenhet till ett riskkapitalbolag. Köpare är Adelis Equity som vill komma åt verksamhetens nischade produkter.

Uppdaterad 2016-03-31
Publicerad 2016-03-30

Svenska riskkapitalbolaget Adelis Equity Partners köper danska bolaget SSI Diagnostica från danska staten för 250 miljoner kronor. Nu privatiseras SSI, som utvecklar och producerar in vitro diagnostik inom klinisk mikrobiologi.

Det som lockade Adelis till att göra affären var möjligheten att kommersialisera en verksamhet som redan har starka produkter men inom en ganska small nisch, säger riskkapitalbolagets partner i Danmark Steffen Thomsen till Realtid.se.

– Det är ett relativt litet bolag men som är ledande inom sin bransch. Dock har de inte varit särskilt proaktiva i försöken att kommersialisera verksamheten men vi tror att det finns goda möjligheter att vara mycket mer aktiv med produkterna och vi ska jobba med att utveckla det vidare, säger han.

SSI Diagnostica har omkring 90 anställda och en omsättning om cirka150 miljoner danska kronor. Bolaget är fram till att affären slutförs en separat affärsenhet inom Statens Serum Institut (SSI), en statlig verksamhet som lyder under det danska ministeriet för hälso- och äldrevård.

Ett av områdena som ska fokuseras på är bolagets kvalitetstester för vaccinering i tredje världen, både produktmässigt och ur ett internationaliseringssynpunkt, säger Thomsen.

– Det finns flera andra saker vi vill göra internationellt men det finns områden vi vill växa även i Skandinavien, säger han.

Adelis är ett tämligen nytt riskkapitalbolag och har funnits i två och ett halvt år. Det här är dess tredje danska investering sedan dess.

– Jag tror att vi är en av de mest aktiva i Norden och har slutfört åtta affärer på två och ett halvt år. Det är aldrig lätt och man måste vara försiktig idag, särskilt med tanke på prisnivån för det är väldigt höga priser just nu men vi har varit framgångsrika och lyckats få till rätt timing för våra investeringar, säger han.

Adelis har en "intressant pipeline" för resten av året också, menar Thomsen.

– Vi har inte bråttom att göra affärer men vi väntar oss att göra ytterligare två till tre investeringar de kommande 12 månaderna, säger han.

Ett av Adelis kärnområden är hälsovård inklusive biovetenskap och diagnostik.

Affären slutförs i september.
 

Platsannonser