Konjunktur

“Riskerna är påtagliga”

Förhållandet mellan priserna på guld och silver har utvecklats på ett sätt som innebär en ökad risk för recession i den amerikanska och globala ekonomin, enligt Johan Javeus, analytiker på SEB.

Publicerad 2019-05-28

När det gäller indikatorer för recession är den amerikanska räntemarknaden, och ränteskillnaden mellan löptider på tre månader och tio år, den mest tillförlitliga indikatorn. Men utöver denna finns ett flertal andra indikatorer, bland annat kvoten mellan priserna på guld, som brukar öka i tider av osäkerhet, och silver, som används inom industrin.

Nu har kvoten mellan dessa ädelmetaller stigit tillräckligt mycket och länge för att SEB:s Johan Javeus ska tycka att denna indikator åter blivit relevant som mått för en svagare konjunktur och möjligen även en recession.

– Den har inte något perfekt track record, men det finns en viss följsamhet. Nu när den är på så pass höga nivåer tycker jag ändå man kan lägga det tillsammans med de andra indikationerna om att konjunkturen är på väg att svalna.

– Vi har många indikatorer som pekar i samma riktning. Inköpschefsindex är på väg ner i Europa framför allt men även i USA. Vi ser det på räntemarknaden, och så den här effekten i råvarumarknaden. Även om arbetsmarknaderna är starka börjar det synas tecken på att arbetslösheten börjar bottna ur till exempel i USA, vilket brukar ske sent i konjunkturcykeln.

– Riskerna finns där och de syns på rätt många ställen. Många indikatorer pekar på att vi börjar närma oss någon sorts topp i konjunkturen och förr eller senare kommer det att vända ner. En nedgång behöver inte resultera i recession i formell mening, men risken finns.

Indikatorn avser i första hand USA, men konjunkturläget där brukar smitta av sig till övriga världen.

SEB spådde i sin senaste konjunkturprognos att svensk BNP-tillväxt sjunker till 1,6 procent i år, från 2,3 procent förra året, och stiger svagt till 1,7 procent år 2020. Recessionsrisken från priserna på ädelmetaller har inte ändrat den prognosen.

– Vi har inte prognosen att vare sig USA eller Europa kommer att få någon recession i år eller nästa år utan det här är mer en illustration av de risker som präglar vad marknaderna har att tampas med när det gäller börser, förväntningar på räntor och Fed.

– Men riskerna är påtagliga och varken vi eller någon annan kan utesluta att vi skulle få betydligt sämre tider. Det är en risk vi har levt med under nästan ett år.

Hur lång tid tar det innan det är stor risk för recession i USA?

– Cirka ett till ett och ett halvt år från att till exempel avkastningskurvan signalerar att en recession är på gång tar det innan recessionen börjar. Då kanske vi tittar på andra halvan eller slutet av 2020 och börsen kanske toppar ett halvår innan dess.

Platsannonser

Logga in