Annons Annons
John Strömgren, förvaltare på Carnegie Fonder.

Risker med indexinvesteringar

Carnegie Strategifond letar avkastning till begränsad risk – och hittar det genom att aktivt investera i aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Hur det har gått? Sedan starten 1988 har Stategifonden stigit i snitt 14,8 procent per år. Här sammanfattar förvaltaren John Strömgren oktober månad.

Uppdaterad 2017-01-09
Publicerad 2016-11-07

Långräntorna steg något under månaden till följd av tecken på högre inflation i vår omvärld. Det återstår att se om vi därmed har passerat botten på räntenivåerna. Under de senaste åren har temporära ränteuppgångar övergått till nya räntefall. Carnegie Strategifond steg med 1,0 procent under månaden och har under året haft en uppgång om 9,8 procent.

Företagens kvartalsrapporter för årets tredje kvartal har generellt motsvarat förväntningarna och har heller inte föranlett någon förstärkt konjunkturoro. På de nordiska börserna har vi dock fått två exempel på faran med indexinvesteringar. Danmarks i särklass mest värdefulla bolag, Novo Nordisk, har skruvat ned tillväxtförväntningarna, vilket resulterat i ett stort kursfall.

I Sverige har Ericsson gjort något liknande, vilket inneburit att bolaget inte längre platsar bland landets tio mest värdefulla bolag. En nordisk indexfond som får inflöden nu kommer således göra mindre investeringar i Novo Nordisk och Ericsson nu när aktierna blivit billigare än vad den hade gjort när kurserna var högre. Strategifonden som är aktivt förvaltad, varken har eller hade inför den senaste tidens kursfall, aktier i dessa bolag.

Rörelserna på aktiemarknaderna var under oktober relativt små mätt i lokala valutor. Fallet för den svenska kronan gör dock att utvecklingen på de internationella aktiemarknaderna mätt i kronor var relativt god. Statsobligationer tappade i värde till följd av de stigande räntorna, medan företagskrediter klarade sig bättre till följd av något krympande kreditspreadar.

Carnegie Strategifond har köpt ytterligare aktier i Tele2 och Platzer. Båda bolagen genomför nyemissioner och fonden avser att teckna sin andel. Tele2 ska finansiera köpet av TDC:s svenska verksamhet. Platzer kommer att förvärva fastigheter av Volvo för knappt 3 miljarder kronor. Priset motsvarar en direktavkastning på cirka 7 procent och hyreskontrakten är långa. Fonden har också sålt aktier i Castellum för att köpa i Bonava.

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.

 

 

Platsannonser