Annons

Annons

Riskchef lämnar Nordea

Julie Galbo, som är chef för Group Business Risk Management och medlem av koncernledningen, lämnar Nordea i slutet av maj 2019. 

Julie Galbo, som är chef för Group Business Risk Management och medlem av koncernledningen (GEM), lämnar Nordea i slutet av maj 2019 och lämnar sin plats i koncernledningen omedelbart. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Julie Galbo började på Nordea i Asset Management för fem år sedan, 2014. Då var hennes uppdrag att leda sammanslagningen av Nordeas fyra dotterbanker i Danmark, Sverige, Norge och Finland till en enda bank. Sammanslagningen slutfördes i januari 2017 och därefter tillträdde hon som Chief Risk Officer för Nordeakoncernen och chef för Group Risk Management and Control.

Nordea skriver i pressmeddelandet att hon hade en avgörande roll i arbetet med att flytta Nordeas säte från Sverige till Finland och europeiska bankunionen. Idag är hon chef för Group Business Risk Management och har varit medlem av koncernledningen sedan 2017. 

Annons

Annons

– De senaste fem åren i Nordea har varit mycket givande för mig yrkesmässigt – att få vara med och skapa en nordisk bank, bidra till att stärka Nordeas riskhanterings- och kontrollsystem och nu nyligen att genomföra övergången till bankunionen. Nordea har uppnått väldigt mycket. Och det har även jag personligen, så det här känns som rätt tillfälle att göra en förändring och pröva något nytt, säger Julie Galbo. 

Nordeas vd och koncernchef Casper von Koskull lyfter upp Julie Galbos betydelse för banken.

– Jag vill lyfta fram Julie Galbos stora insatser för Nordea. Hon har hjälpt till att lotsa banken genom en av dess viktigaste transformationer till en enda bank, som nu även är medlem i bankunionen, samtidigt som hon arbetat outtröttligt för se till att vi idag har ett starkt riskhanterings- och kontrollsystem.

– Julie har en enorm expertis och under hennes tid har vi kommit mycket långt när det gäller att ytterligare stärka bankens styrning. Nu fortsätter vi arbetet genom att bygga vidare på den starka grund som Julie har bidragit till att lägga. Jag vill önska henne ett varmt lycka till i framtiden, säger Casper von Koskull.

Som en interimslösning blir Erik Ekman tillförordnad chef för Group Business Risk Management, parallellt med sin nuvarande roll som chef för Commercial & Business Banking och överlämning pågår.

Rekryteringen av en permanent efterträdare har inletts. 

Koncernledningen

Koncernledningen består nu av följande personer:

Casper von Koskull (koncernchef och vd),
Torsten Hagen Jørgensen (Group COO och ställföreträdande koncernchef),
Erik Ekman (chef för Commercial & Business Banking),
Matthew Elderfield (Chief Risk Officer),
Christopher Rees (Chief Financial Officer),
Martin A Persson (chef för Wholesale Banking),
Snorre Storset (chef för Asset & Wealth Management),
Karen Tobiasen (Chief People Officer),
Jussi Koskinen (Chief Legal Officer)
Frank Vang-Jensen (chef för Personal Banking).

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons