Bank

Riksrevisionen: FI bör fördjupa sin tillsyn

Pensionsbolag och banker ska granskas hårdare för att säkerställa stabilitet i det finansiella systemet.

Uppdaterad 2016-05-24
Publicerad 2016-05-24

I en granskning av tillsyn och reglering av banker och pensionsbolag fastslår Rikrevisionen att Finansinspektionen borde fördjupa sin tillsyn. Det skriver myndigheten på sin hemsida.

       Ulf Bengtsson,
          riksrevisor

– Finansinspektionens tillsyn är viktig både för skyddet av pensionsspararna och för det finansiella systemets stabilitet. FI bör därför göra mer för att ytterligare stärka tillsynen när det finns tecken på problem, säger riksrevisor Ulf Bengtsson.

Riksrevisionen menar att pensionbolag och banker har återhämtat sig väl efter den finansiella krisen 2008, men att det fortfarande återstår vissa risker. Specifikt pekar myndigheten på att pensionsbolag måste kunna betala ut pensioner och att utgivande banker måste kunna återbetala obligationslån som förfaller.

Granskningen visar att den tillsyn som Finansinspektionen har bedrivit sedan finanskrisen – som framförallt bygger på uppgifter som rapporteras in från bankerna och pensionsbolagen på egen hand – inte är tillräcklig i avseende att säkerställa detta.

I de fall där det finns skäl för att anta att en mer fördjupad tillsyn behövs bör Finansinspektionen därför bedriva en sådan. Därtill menar Riksrevisionen att FI:s särskilda tillsyn av säkerställda obligationer behöver prioriteras och samordnas med övrig banktillsyn.

Riksrevisionen passar även på att ge regeringen en uppmaning om att framöver säkerställa bättre analyser innan finansiell reglering införs. Slutligen rekommenderar man regeringen att göra en översyn av lagen om utgivning av säkerställda obligationer.
 

Platsannonser

Logga in