Finans

Riksrevisionen berömmer Brexit-förberedelser

Men den granskande myndigheten vill också se förbättringar på flera områden.

Uppdaterad 2017-04-06
Publicerad 2017-04-06

På torsdagen presenterade Riksrevisionen en rapport som granskat svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen i juni förra året.

Rapporten granskar särskilt Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och det finansiella stabilitetsrådets kansli. Men den har även tittat på regeringens och Riksbankens agerande inför omröstningen.

Den övergripande slutsatsen är att samtliga "vidtog förberedelser i rimlig omfattning och att krisberedskapen var god inför folkomröstningen", enligt Riksrevisionen. Myndigheten anser också att deras arbete var "föredömligt" med tanke på att omröstningen ägde rum på midsommarafton.

Men Riksrevisionen pekar också på ett par områden där det finns utrymme för förbättringar. Dels efterfrågar myndigheten en "heltäckande och systematisk utvärdering av Brexit-förberedelserna, " då erfarenheter kan komma till nytta vid en framtida krissituation".

Myndigheten skulle också vilja se bättre "fastställda rutiner i  styrdokument för att snabbt ställa om från normal verksamhet till krisorganisation". Regeringen instämmer i huvudsak med Riksrevisionens slutsatser och så även Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och det finansiella stabilitetsrådets kansli.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in