Fastigheter

Rikshem planerar köp från krisande bostadsutvecklare

Rikshem gynnas av att det är svårt att finna köpare till nyproducerade bostadsrätter och har kontakt med bostadsutvecklare om möjliga förvärv.

Publicerad 2018-11-12

I dag, måndag, presenterar Rikshem delårsrapport för perioden januari-september.

Hyresintäkterna ökade med 3,8 procent till 2 071 miljoner kronor. Under tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 5,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017 till 697 miljoner kronor.

Driftsöverskottet minskade till 1 183 miljoner kronor jämfört med 1 210 miljoner kronor samma period i fjol, vilket var främst till följd av ökade underhållskostnader samt kostnader för uppvärvning och snöröjning som den stränga vintern medförde. Under kvartalet minskade driftsöverskottet med 3,8 procent till 435 miljoner kronor. Underhållskostnaderna stod för de största kostnaderna under kvartalet.

Förvaltningsresultatet minskade med 194 miljoner kronor under niomånaderperioden till 787 miljoner kronor. Minskningen berodde på det lägre driftsöverskottet och på ökade räntekostnader med 37 miljoner kronor till följd av längre kapital- och räntebindning.

Vd Sophia Mattsson-Linala skriver att Rikshem gynnas av det i dagsläget är svårare att hitta köpare till nyproducerade bostadsrätter. Rikshem har kontakter med bostadsutvecklare gällande möjliga förvärv av såväl påbörjade projekt som byggrätter.

I Uppsala drabbades fastighetsbolaget av en brand i en av de nyproducerade fastigheterna i trä. Man upptäckte i samband med branden allvarliga brister vilket ledde till att man evakuerade fastigheten. Bristerna åtgärdas och beräknas vara klara i början av 2019.

Platsannonser