Finans

Riksgälden gissade fel på 14 miljarder

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 56,5 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 70,5 miljarder kronor.

Publicerad 2020-07-07

Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat. Det framgår av ett pressmedelande.

Det primära saldot blev 13,9 miljarder kronor högre än prognosticerat. Större delen av skillnaden förklaras av att skatteinkomsterna blev cirka 10 miljarder kronor högre än beräknat. Statistik som visar effekterna inom de olika skatteslagen saknas ännu. Statistik för maj månad visade bland annat att inbetalningarna av löneskatter och bolagsskatt var högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,1 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2020 visade statens betalningar ett underskott på 58,0 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 158 miljarder kronor i slutet av juni.

 

Platsannonser