Riksgäldschefen Hans Lindblad.
Juridik

Riksgälden anmäler elva tjänstemän för mutbrott

(UPPDATERAD) Riksgäldens personalansvarsnämnd har beslutat att åtalsanmäla elva medarbetare för skälig misstanke om mutbrott alternativt förskingring. “Jag är väldigt ledsen över det här. Jag kan säga att jag har varit 30 år i statens tjänst, och jag har aldrig ens varit i närheten av en personalansvarsnämnd”, säger riksgäldsdirektören Hans Lindblad när han kommenterar anmälan.

Uppdaterad 2017-06-21
Publicerad 2017-06-21

Bakom anmälan ligger upptäckten att de elva personerna, som samtliga arbetar på IT-avdelningen hos Riksgälden, har fått bland annat spelkonsoler, surfplattor och presentkort av utbildningsleverantören Labcenter.

Det var en en sammanbiten riksgäldschef som mötte pressen vid en improviserad pressträff sent på torsdag eftermiddag, efter att anmälan offentliggjorts genom ett pressmeddelande från myndigheten.

– Det är solklart att de har brutit mot våra interna riktlinjer. De är införstådda med att de har gjort fel, säger riksgäldsdirektören Hans Lindblad.
 
De elva personerna har gått sammanlagt 30 kurser hos Labcenter mellan åren 2012-2016. Värdet på de varor de fått som personlig bonus för att de anmält sig till kurserna uppgår till sammanlagt 80 000-100 000 kronor.
 
Det handlar om personal på IT-avdelningen, där det totalt arbetar ett 50-tal anställda. Personerna arbetar alla kvar på Riksgälden, men deras behörigheter har setts över, och de har i många fall begränsats och myndigheten har också infört extra kontroller.
 
Hans Lindblad understryker noga att Riksgälden inte vill ducka för någonting angående misstankarna om mutor till de anställda. Han ser själv att han indirekt kan bära en del av ansvaret för det som nu avslöjats.

– Min reaktion är att vi måste utbilda, se över våra kontroller och vårt ledarskap. Detta säger också att vi måste arbeta med den interna kulturen, säger han.
 
– Detta reser frågor om våra rutiner och kontroller, och de kommer vi nu att se över. 

Riksgälden upptäckte misstänkta oegentligheter vid en intern granskning av fakturor från utbildningsleverantören Labcenter i Sverige AB, som anlitats sedan 2009. Vid granskningen har det uppkommit misstanke om att elva medarbetare i samband med kurser mellan åren 2012 och 2016 privat mottagit bland annat surfplattor, spelkonsoler och presentkort i samband med kurser som företaget sålt till myndigheten.
 
Fakturagenomgången på Riksgälden visade att en del konstnadsposter var specificerade med nollmoms, vilket väckte misstankar. En detaljgranskning visade då att det var presentkorten som hade avvikande moms.
 
Andra kostnadsposter, som till exempel spelkonsoler och surfplattor, har varit helt dolda genom att de hade samma momssats som kurserna i sig. När Riksgälden gick igenom Labcenters beställningsformulär på webben så visade det sig att det fanns en meny där beställaren/kursdeltagaren kunde välja vad vederbörande ville ha i bonus; spelkonsol, surfplatta eller presentkort.
 
– I och med att Riksgälden har betalat för dessa saker är det Riksgälden som äger dessa produkter, men de finns inte på Riksgäldens arbetsplatser, säger Lindblad.
 
Riksgälden bedömer att det kan föreligga skälig brottsmisstanke om mutbrott alternativt förskingring. Enligt lagen om offentlig anställning ska Riksgälden anmäla till åklagare om det finns skälig brottsmisstanke mot en anställd (inom ramen för anställningen).
 
Riksgälden har inte polisanmält utbildningsföretaget. 
 
– Men det är min övertygelse att när åklagaren får det här materialet så kommer han även att granska företaget, säger Hans Lindblad avslutningsvis.

Platsannonser