Finans

Riksbanken utökar stödköpen

Reporäntan lämnas oförändrad på -0,5 procent av Riksbanken. I stället för en ytterligare sänkning ökas stödköpen.

Publicerad 2016-04-21

Av dagens räntebesked framgår att räntan förblir oförändrad på dagens nivå -0,5 procent.

Samtidigt väljer Riksbanken att fortsätta sin jakt efter ökad inflation genom ökade stödköp. Köpen av statsobligationer ökas med 45 miljarder kronor.

 

 

Platsannonser