Finans

Riksbanken rör inte räntan

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Omvärldsläget är generellt gynnsamt, men det finns oro för utvecklingen i Italien. En höjning kan bli aktuell i slutet av året.

Uppdaterad 2018-07-03
Publicerad 2018-07-03

Det framgår av ett pressmeddelande.

Riksbanken bedömer att konjunkturen är stark och att inflationen nått sitt mål om 2 procent. Men inflationstrycket är fortsatt måttligt. Men som tidigare aviserat kan höjningar bli aktuella i slutet av året.

"Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden är fortsatt gynnsam. Osäkerheten om den framtida utvecklingen har dock ökat till följd av bland annat utökade handelsrestriktioner och den ekonomisk-politiska utvecklingen i Italien", skriver Riksbanken.

Riksbankens innehav av statsobligationer uppgår till cirka 330 miljarder kronor i nominellt belopp. Riksbanken passar också som vanligt på att varna för att det låga ränteläget ökar riskerna för hög skuldsättning hos hushållen.

Platsannonser