FinansNyhet

Riksbanken rör inte räntan

Publicerad

Riksbanken behåller reporäntan oförändrad på −0,50 procent och köpen av statsobligationer fortsätter. Samtidigt varnar den för överskuldsättning hos hushållen.

David Gustavsson

Det framgår av ett pressmeddelande.

Först i mitten av 2018 väntas en hökning av reporäntan. Därmed kvarstår samma bedömning som gjordes i april. Även köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017 och kommer totalt att uppgå till 290 miljarder kronor.

"Konjunkturen i omvärlden stärks i linje med Riksbankens prognoser. Riskerna för bakslag har minskat även om det fortfarande råder ekonomisk och politisk osäkerhet på många håll i världen. Det globala inflationstrycket är fortsatt dämpat och penningpolitiken i omvärlden är expansiv", skriver Riksbanken.

Annons

Riksbanken menar att dess penningpolitik – med låg ränta och omfattande köp av statsobligationer – har bidragit till en stark konjunktur med snabbt stigande sysselsättning. KPIF-inflationen har stigit och har det senaste halvåret varierat mellan 1,5 och 2 procent. Men reporänts-sänkningar kan ändå bli aktuella framöver.

"Direktionen har, precis som tidigare, beredskap att vidta ytterligare penningpolitiska lättnader om det behövs för att stabilisera inflationen och värna inflationsmålet", framgår det av pressmeddelandet.

Liksom tidigare varnar Riksbanken för att att det låga ränteläget leder till ökade risker för överskuldsättning hos hushållen.

Annons

"För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen."

Annons