Penningpolitik

Riksbanken redo göra mer

Riksbankschefen Stefan Ingves höll idag ett tal om de åtgärder som genomförts för att mildra coronakrisens effekter på ekonomin.

Publicerad 2020-04-03

– Jag har arbetat med många ekonomiska kriser, däribland tre stora i Sverige. Men jag har aldrig tidigare upplevt ett så snabbt förlopp och att det har fattats så många beslut på så kort tid, konstaterade Stefan Ingves.

Under de senaste veckorna har Riksbanken tagit till en rad åtgärder, bland annat omfattande lån till bankerna, gjort det lättare för bankerna att få tag på säkra och likvida tillgångar samt att man köper olika typer av värdepapper. Den sistnämnda åtgärden bidrar till att hålla nere räntorna.

Stefan Ingves sa också att de åtgärder som Riksbanken vidtagit ska ses som "en slags försäkring för samhällsekonomin". De motverkar problem på finansmarknaderna som i sin tur orsakar problem för svenska företag.

–Om bankerna har god likviditet själva och inte ser sig behöva delta i Riksbankens program är det bara positivt. Då behöver inte heller företagen ha problem att få banklån. Åtgärderna finns som en försäkring att det ska fortsätta att vara fallet", sa Ingves, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Riksbankschefen uppgav vidare att banken står redo att göra det som krävs för att bidra till att svensk ekonomi ska klara sig igenom även denna kris.

 

 

 

Platsannonser