Konjunktur

”Riksbanken måste slå knut på sig själva”

En inflationstakt på 1,3 procent visar att Riksbanken kommer att få svårt att nå inflationsmålet, säger ekonomer både på Nordea och SBAB.

Uppdaterad 2019-10-10
Publicerad 2019-10-10

Den senaste inflationsmätningen från SCB visar att inflationstakten enligt KPIF var 1,3 procent i september. KPIF steg därmed 0,5 procentenheter jämfört med augusti. 

Kronan stärktes på beskedet. En dollar kostar på förmiddagen 9,87 kronor och en euro 10,87 kronor.

Enligt Reuters enkät hade ekonomerna i genomsnitt räknat med en inflationstakt på 1,2 procent och en månadsökning på 0,3 procent, skriver Omni.

– Det är fortfarande en utmaning för Riksbanken att nå inflationsmålet på omkring 2,0 procent, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson till TT.

SBAB:s chefsekonom Robert Boije är ännu mer kritisk.

– Riksbanken måste slå knut på sig själva om de ska kunna motivera en höjning av reporäntan i närtid. Omvärldskonjunkturen hackar betänkligt, arbetslösheten stiger i Sverige, inflationsförväntningarna faller och dagens inflationsutfall visar att inflationen – hur den än mäts –  ligger en bra bit under Riksbankens mål. Trovärdigheten för inflationsmålet riskerar att skadas allvarligt när Riksbankens kommunikation inte går hand i hand med den faktiska ekonomiska utvecklingen, kommenterar han.

Inflationstakten mätt i KPI var 1,5 procent i september, en ökning med 0,1 procentenheter sedan augusti.

Ökningen av konsumentprisindex beror på högre priset på kläder, logi, inventarier och hushållsvaror. Samtidigt har priserna sjunkit på paketresor, grönsaker och transport, särskilt utrikes flygresor och biluthyrning.

De två måtten KPIF och KPI mäter bägge hur konsumentpriserna utvecklas, men KPIF mäter index utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

Platsannonser