Riksbanken: "Ingen risk för bostadskrasch"

Låg produktion av bostäder ger stöd för att Sverige inte kommer att drabbas av kraftiga bostadsprisfall, enligt Riksbankens nya rapport.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-10-26

I samband med tisdagens räntebesked släppte Riksbanken en ny penningpolitisk rapport. I dess fördjupning går det att läsa att centralbanken anser att ett lågt bostadsbyggande i Sverige talar mot kraftiga prisfall på bostadsmarknaden.

"I Sverige har huspriserna återhämtat sig efter en liten nedgång i samband med finanskrisen, och är nu på en högre nivå än innan krisen bröt ut. På detta sätt skiljer sig utvecklingen radikalt från USA och vissa länder i euroområdet, som Spanien och Irland", skriver Riksbanken.

Riksbanken skriver att stora strukturella problem uppstått i ekonomier som drabbats av en "boom-bust-utveckling" på bostadsmarknaden. Detta har avspeglat sig i kraftigt försämrade offentliga finanser i dessa länder.

"I USA syns fortfarande mycket tydliga spår av en svag utveckling på bostadsmarknaden. Bostadsinvesteringarna har fallit kraftigt, vilket har lett till strukturella problem, till exempel när produktionsfaktorer i form av kapital och arbetskraft behöver flyttas från bostadssektorn", skriver Riksbanken i rapporten.

I Sverige har däremot bostadsinvesteringarna, efter det kraftiga fallet i början av 1990-talet, återhämtat sig långsamt. De föll förvisso tillbaka något i samband med finanskrisen, men har under den senaste tiden börjat stiga igen, konstaterar Riksbanken.

"Den relativt stabila utvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige är alltså en anledning till att strukturella problem har kunnat undvikas i den svenska ekonomin", skriver Riksbanken.

De "boom-bust-cykler" som observerats på andra håll i världen har karaktäriserats av en ökad efterfrågan på boende som mötts av en kraftig uppgång i bostadsinvesteringarna. När sedan efterfrågan har fallit har detta lett till ett överutbud på bostäder och kraftiga husprisfall.

"En kraftig uppgång i bostadsinvesteringarna till höga nivåer skulle därför kunna utgöra en risk för den svenska ekonomin. Sett både ur ett internationellt och historiskt perspektiv är dock bostadsinvesteringarna på en låg nivå i Sverige", skriver Riksbanken.

Att Sverige inte drabbats av en vikande bostadsmarknad, med de strukturella problem som följer, gör att förutsättningarna ser betydligt stabilare ut än på många andra håll i euroområdet och i USA, anser Riksbanken.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in