FinansNyhet

Riksbanken i nytt internationellt samarbete om digitala valutor

Publicerad

En grupp av centralbanker utreder framtiden för digitala valutor. Sverige representeras av förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Olof Ehrs

Centralbankerna i Kanada, England, Japan, Schweiz och Sverige samt Europeiska centralbanken har tillsammans med Bank for International Settlements bildat en analysgrupp där centralbankernas erfarenheter och arbete med digitala valutor diskuteras och sammanställs. 

–  Vi står inför ett paradigmskifte där ny teknologi ger nya möjligheter att effektivisera betalningssystemet. Det finns ett starkt behov av att förbättra gränsöverskridande betalningar och ett gemensamt intresse från centralbankerna att sätta sig ner och diskutera detta, säger Björn Segendorf, rådgivare på Riksbanken när Realtid ringer upp.

Initiativet till gruppen togs under 2019 och för en vecka sedan ägde första mötet rum. Riksbanken representeras då av förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Gruppen förväntas presentera sina slutsatser i en rapport senare i höst, menar Björn Segendorf. 

Annons

– Representanterna för centralbankerna kommer att sammanträda regelbundet i vår. Mötena sker vanligtvis via telefon och varje centralbank bidrar med en eller flera utomstående experter i analysarbetet. Arbetet är inte isolerat till gruppen utan sker i samråd med flera internationella parter, säger Björn Segendorf. 

Gruppen ska utreda möjligheten att utfärda nya digitala valutor av respektive centralbank. Utvärderingen tittar på olika områden som ekonomiska, funktionella och tekniska designval, inklusive möjligheten till en gränsöverskridande användning av valutorna.

Vilka åsikter finns representerade inom gruppen?

Annons

– Det är självklart så att åsikterna i frågan varierar. Varje land har sina egna förutsättningar och detta påverkar i sin tur inställningen till processen. Schweiz ingår exempelvis i gruppen och där är fortfarande kontanter väldigt vanligt. Gemensamt är att gruppens medlemmar finner ett internationellt behov av att noggrant undersöka frågan om digitala valutor, säger Björn Segendorf och fortsätter:

– Den svenska riksbanken har gjort rätt mycket arbete kring utgivningen av en e-krona. Vi ser att kontanterna är på väg bort från Sverige vilket reser ett antal frågor för oss som Riksbank. Om folk överger kontanterna måste vi som riksbank se över behovet av en digital valuta. Ett eventuell beslut att göra detta ligger längre bort i tiden och Riksbanken har vänt sig till Riksdagen om detta.

Är det här ett sätt att få bort andra digitala valutor som Bitcoin från marknaden? 

Annons

– Nej, e-kronan ska ses som ett komplement till kontanter och andra betaltjänster. När det gäller digitala valutor som Bitcoin, har de en väldigt begränsad påverkan på den svenska finansiella stabiliteten och ekonomin. I Sverige gör vi exempelvis 10 miljoner kortbetalningar per dag i jämförelse med 300 000 betalningar med Bitcoin på global nivå.

Gruppen leds av Benoît Cœuré, chef för BIS Innovation Hub, och Jon Cunliffe, vice riksbankschef på Bank of England och ordförande i CPMI.

Annons