Riksbankschefen Stefan Ingves höjer reporäntan 0,25 procentenheter.
Riksbankschefen Stefan Ingves höjer reporäntan 0,25 procentenheter.
Konjunktur

Riksbanken höjer minusräntan

UPPDATERAD Riksbanken höjer reporäntan 0,25 procentenheter, från -0,5 procent till -0,25. Det är Riksbankens första höjning på sju år.

Uppdaterad 2018-12-20
Publicerad 2018-12-20

Höjningen sker från och med den 9 januari. Riksbanken flaggar för att nästa höjning sker under andra halvåret nästa år. 

Stockholmsbörsen sjunker rejält på morgonen, för närvarande 1,7 procent. 

Riksbanken skriver att inflationen och förväntningarna på inflationen ligger runt 2 procent, vilket är målet. Konjunkturen är fortsatt stark, men inflationen har på senare tid blivit mindre än väntat. Det gör att behovet av en "mycket expansiv" penningpolitik  har minskat något. En reporänta på minus 0,25 procent innebär en "expansiv" penningpolitik. 

Styrkan i inflationstrycket är osäker. Prognosen nu är en höjning med 0,25 procent andra halvåret 2019 och därefter två höjningar per år med 0,25 procent vardera gången. 

Riksbanken pekar på fortsatta risker med hushållens stora skuldsättning. Därför är det viktigt att "åtgärder vidtas inom bostadspolitiken och skattepolitiken och att makrotillsynen utformas på ett ändamålsenligt sätt".

Vice riksbankschef Per Jansson reserverade sig mot beslutet att höja reporäntan. Eftersom det är en stor osäkerhet i styrkan i inflationstakten anser han inte att en höjning nu är nödvändig. 

Platsannonser

Logga in