Stefan Ingves, riksbankschef och ordförande i direktionen. Foto: Riksbanken
Stefan Ingves, riksbankschef och ordförande i direktionen. Foto: Riksbanken
Kreditmarknaden

Riksbanken förbereder köp av företagscertifikat

Riksbanken avser att från och med den 2 april påbörjar köpen av företagscertifikat med en rating på BBB- eller högre med ett nominellt rambelopp om 4 miljarder kronor.

Uppdaterad 2020-03-26
Publicerad 2020-03-26

Riksbanken skriver i ett pressmeddelande under torsdagseftermiddagen att de från och med den 2 april kommer påbörja köpen av svenska företagscertifikat, räntebärande värdepapper med kort löptid, med en rating om BBB- eller högre inom det nominella beloppet 4 miljarder kronor. Köpen görs på andrahandsmarknaden.

“Coronapandemin har omfattande humanitära konsekvenser och påverkar den globala och den svenska ekonomin i stor utsträckning. Över hela världen har kraftiga åtgärder vidtagits för att begränsa smittspridningen. Bland annat har många länder infört reserestriktioner och karantänsbestämmelser samt stoppat arrangemang. De försiktighetsåtgärder som regeringar, företag och privatpersoner har vidtagit påverkar allt fler sektorer i ekonomin”, skriver Riksbanken i protokollet.

Detta program följer Riksbankens tidigare köp av statsobligationer som påbörjades den 18 mars och köpen av säkerställda obligationer, det vill säga obligationer förenade med inteckning av bland annat fast egendom som säkerhet, som inleddes den 25 mars.

“Den 19 mars 2020 beslutade direktionen att under samma period inom programmet för obligationsköp även köpa obligationer och certifikat utgivna av svenska icke-finansiella företag. De utökade köpen av statsobligationer påbörjades den 18 mars 2020, och köpen av säkerställda obligationer inleddes den 25 mars 2020”, skriver Riksbanken i protokollet.

Riksbanken meddelar också att de tillfälligt utökar motpartskretsen så att fler aktörer kan teckna låneavtal med Riksbanken. Syftet är att lånen ska nå fler icke-finansiella företag.

“Att göra det möjligt för fler motparter att delta i Riksbankens program för utlåning till företag via penningpolitiska motparter liknar det som Riksbanken gjorde under den finansiella oron 2007-2010. Då beslöt Riksbanken införa en möjlighet för kreditinstitut med säte i Sverige att mot en avgift få delta i vissa av Riksbankens faciliteter utan att vara penningpolitiska motparter”, skriver Riksbanken i protokollet.

Det följer efter att Riksbanken den 13 mars annonserade de ska att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Den 20 mars hölls den första auktionen på 100 miljarder kronor och den 23 mars beslutade Riksbanken att mellan den 27 mars och den 17 april, vid fyra tillfällen, erbjuda sammanlagt 400 miljarder svenska kronor i lån till bankerna i syfte att öka deras utlåning till företag.

Lånen ges ut mot säkerheter till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent, och löper i 2 år.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in