Finans Nyhet

Riksbanken enig om räntan

Publicerad

Riksbankens direktion var enig i beslutet att lämna reporäntan oförändrad på 2,0 procent vid det senaste penningpolitiska mötet den 14 mars.

Det framgår av protokollet från mötet, som publicerades på fredagen.

Enligt protokollet rådde ”en bred samstämmighet” om att lämna räntan oförändrad.

Även om inflationen väntas vara fortsatt låg de kommande två åren finns det goda argument för att inte sänka räntan, resonerade direktionen.

Annons

”Det är inte troligt att en ytterligare räntesänkning i nuvarande läge – med historiskt låga räntor och god tillgång på likviditet – skulle få så stor effekt på utvecklingen, särskilt som en sänkning nu när konjunkturen är god kan förväntas medföra en tidigareläggning av framtida höjningar”, heter det i sammanfattningen av den penningpolitiska diskussionen.

Direktionen pekade också på risken för att ännu lägre ränta leder till högre bostadspriser och att hushållen belånar sig för mycket.

TT

Annons
Annons