Carl Grevelius, Rhenman & Partners
Carl Grevelius, Rhenman & Partners
Fonder

Rhenman & Partners lanserar ny globalfond

Förvaltaren är på gång med en global lång/kort aktiehedgefond med fritt mandat som kommer i juni. Det är en fond som går "back to basics" och ska utnyttja felprissättningar som uppstår vid stora flöden i marknaderna.

Uppdaterad 2016-04-11
Publicerad 2016-04-08

Hedgefondförvaltaren Rhenman & Partners, primärt känd för sin healthcare-fond, kommer i juni ut med en ny global lång/kort aktiehedgefond som ska förvaltas av Staffan Knafve.

Nya produkten ska heta Rhenman Global Opportunities där portföljförvaltaren får ett helt fritt mandat. Med fonden hoppas bolaget "slå ett slag för den aktiva förvaltningen", säger Carl Grevelius, medgrundare och marknadschef.

– Det skall inte bara handla om riskminimering för då får man inte någon vettig absolut avkastning. Med hjälp av en duktig förvaltare så kan man få en avkastning som väl kompenserar för den ingångna risken, säger han till Realtid.se.

Bolaget har upptäckt att de senaste årens stora utveckling av passiva produkter skapar möjligheter för en aktiv förvaltare att utnyttja.

– När du får stora inflöden i passiva produkter är det som hög- och lågvatten på en flod, vid inflöden stiger allting urskillningslöst och tvärtom vid uttag så säljs allt över hela linjen oavsett om det är kvalitativa bolag eller inte. Flödet ställer sig så klart i proportion till vikten i index. Vid de här stora flödena så finns det möjlighet att utnyttja felprissättningar. Det är en viktig sak som gör att vi tycker att det finns plats för en produkt som går ”back to basics”, till hur hedgefonderna fungerade lite tillbaka i tiden, säger Grevelius.

Rhenman & Partners har inte satt ett mål för hur mycket kapital som ska tas in och planerar inte att inleda med någon större marknadsföringskampanj. Det är de existerande kunderna från hälso- och biotechfonden som är initiala målgruppen.

– Det här kommer vara en längre process.  Sedan kommer vi slå på trumman lite mer när fonden väl är på plats. Det här är egentligen en följd av att första fonden gått bra och att vi stängt den så att den inte blir för stor. Vi siktar på en nettoavkastning på 7-8 procent efter avgifter, över tid. Fonden kommer att ha lägre risk än vår nuvarande healthcare-fond. Och viktigt att trycka på är att den här fonden har ett helt fritt globalt mandat så den skiljer sig betydligt från vår andra fond, som vi primärt är kända för.

Staffan Knafve, ansvarig
förvaltare för nya fonden

Grevelius beskriver förvaltningen av fonden som case-baserat och att förvaltaren Staffan Knafve redan identifierat ett antal, då bolaget har en pågående förvaltning av en fiktiv portfölj i det egna systemet men där det ännu inte börjat

genomföra köp och försäljningar.

Hedgefondförvaltaren ser också positivt på möjligheterna att nå det satta avkastningsmålet framöver.

– Avkastningsmålet tycker vi så klart är rimligt och därför har vi satt det på den nivån. Det är en attraktiv nivå givet att ränteplaceringarna nuförtiden ger en väldigt låg avkastning. När vi startade den andra fonden så låg de europeiska räntorna på 5 procent ungefär och nu är de till och med negativa. Vi har 12 procent som mål för healthcare-fonden och har uppnått 19 procent i snitt per år sedan fondstarten. Således är nivån 7-8% betydligt beskedligare. Men det är en följd av en lägre risk än vår andra fond som är sektorspecifik. Healthcare-fonden har en styrka med tanke på att just den sektorn växer mer än världsekonomin. Här kommer vi diversifiera och då blir det underliggande tillväxtsnittet för alla våra sektorer ungefär som världsekonomin i stort men vi hoppas givetvis hitta bra case som gör att fonden växer betydligt mer, säger Grevelius.

Den ansvarige förvaltaren Staffan Knafve har en stor erfarenhet från branschen och har bland annat varit chefsstrateg på Carnegie Asset Management, aktiechef på Swedbank Robur samt chef för svenska och nordiska aktier på Nordea Investment Management. Han har även varit extern konsult för Rhenman Healthcare-fonden i tre år där han varit involverad med derivatstrategier.

Platsannonser

Logga in