FinansNyhet

”Revisorsrollen blir roligare”

Magnus Fagerstedt, vd för KPMG, Foto: KPMG
Publicerad

Vi tror, och vi ser redan, att revisorsrollen blir roligare på flera sätt. Dels genom att vi med hjälp av digitaliseringen skalar bort tidskrävande och mindre avancerat arbete vilket gör rollen mer utvecklande. Dels därför att vi kan ge våra medarbetare stöd av avancerad teknik för att utföra revisionen och därmed kunna leverera ännu bättre kvalitet och mervärde för våra kunder. Det säger KPMG:s vd Magnus Fagerstedt till Realtid. 

Miriam Istner-Byman

KPMG:s vd Magnus Fagerstedt kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI

– Under de senaste åren har vi arbetat med detta på flera olika sätt inom revisionsverksamheten då utvecklingen påverkar oss på många plan, självklart rent tekniskt i form av våra verktyg men även gällande förståelsen för förändringen, rekrytering av nya kompetenser samt utbildning och revisionsmetodik. Vi har organisatoriskt flyttat vår D&A och IT-revisionskompetens in i revisionsverksamheten och växer kraftigt inom detta område. Dataanalysutbildning, både verktyg och metodik ingår sedan flera år tillbaka i det obligatoriska utbildningsprogrammet för alla våra revisorer men får större och större utrymme varje år. Vi har också nära samarbeten och utbyten inom KPMG globalt för att tidigt få del av alla globala initiativ samt inspirera och inspireras av kollegor. Under de senaste åren har vi implementerat flera nya KPMG-utvecklade D&A-lösningar och andra verktyg som är ett led i vår digitalisering.

Annons

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– KPMG har bland annat, sedan ett par år tillbaka, en strategisk allians med IBM Watson och ett flertal piloter med AI i revisionen pågår redan. Vi har också ett samarbete med Microsoft vars molnlösning är en möjliggörare för AI-utvecklingen eftersom enorm datorkraft och gigantiska lagringsutrymme är en viktig komponent. KPMG investerar stort i utvecklingen och bygger kontinuerligt mer avancerade D&A-lösningar i vår nya smarta revisionsplattform KPMG Clara som också är ett led i vår digitaliseringsresa. Vi har redan ett antal riktigt bra dataanalyslösningar som vi använt under flera år som gör att vi granskar 100 procent av transaktionerna. Några av dem bygger på robotics och utvecklas kontinuerligt i takt med den nya tekniken för att successivt öka automatiseringsgraden i vår revision.

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av revisorstjänster och andra tjänster som ni tillhandahåller?

Annons

– AI innebär definitivt högre kvalitet men också kontinuerlig tillgänglighet till information med den kapacitet som AI och robotics har. Vi kan med dessa lösningar hantera enorma datamängder, både strukturerad och ostrukturerad, samt väga in expertkunskaper, regelverk osv utan att färgas av personliga värderingar. AI och annan avancerad D&A, i kombination med våra medarbetares kompetens, skapar otroliga möjligheter att öka kvaliteten ytterligare och skapa mervärden från revisionen. Användningen av AI inom revision har en enorm utveckling framför sig och det är idag svårt att riktigt föreställa sig alla tillämpningsområden. Avseende kostnaderna så är det stora investeringar som görs men förväntningarna är i gengäld en ökad effektivitet.

Vilka typer av de tjänster som ni tillhandahåller kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Avancerad D&A har vi sett ger bäst utväxling där transaktionsvolymen är hög, det vill säga där manuellt arbete är tidskrävande men KPMG har även utvecklat digitala lösningar inom områden som bygger på bedömningar. Vi är även väldigt stolta över de utnämningar vi fått där vi exempelvis har blivit utsedda till nummer ett in D&A av Forrester Research som är ledande analysföretag inom området. I sin motivering lyfter de fram att vi lyckats med att balansera tekniken och affären. Vår digitalisering innebär också användande av andra avancerade tekniker som robotics vilket vi till exempel redan använder inom processer som är standardiserade och med stora volymer av data. Globalt inom KPMG pågår även flera pilotprojekt med AI för alla våra affärsområden inklusive revision.

Annons

Hur påverkar AI revisionsbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– Desto mer standardiserat arbetet är desto enklare är det att ersätta med automatisering. Det vi ser redan idag är att våra medarbetare gärna vill arbeta med de uppdrag där vi kommit längst med automatisering i form av dataanalyser och att de gärna vill specialisera sig inom området då det är roligare och ger mer kvalificerade arbetsuppgifter. Utvecklingen gör att vi ser ett behov av större IT-kompetenser i nästan alla dess olika former och vi är helt övertygade om att revisorsrollen kommer att förändras. Vi ser dock inte att det är en specifik roll som försvinner, snarare vissa mindre avancerade arbetsuppgifter. Den framtid vi ser är en kombination av tekniken och den mänskliga förmågan.

Kommer antalet juniora revisorer att minska inom några år? 

– Vi tror inte på en minskning netto inom några år däremot en större andel medarbetare med IT-kompetens, det vill säga att framtidens revisor kommer att ha en annorlunda kompetens. Detta hanterar vi både genom utbildning och genom att vi rekryterar personer med mer teknisk bakgrund än tidigare.

Kommer revisionsbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– Det blir de alldeles säkert oavsett om det handlar om interna IT-avdelningar, D&A-avdelningar, IT-revisorer eller externa IT-tjänster, till exempel molntjänster.

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete? Ansvarsförsäkringar?

– Revisorn kommer fortfarande att var ansvarig för den revision vi utför även om stödet från tekniken kommer att öka betydligt. 

 Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Det är oerhört svårt att sia om detta men automatiseringsgraden ökar i en enorm hastighet i och med den nya tekniken som AI, machine learning, robotics och så vidare börjar tillämpas mer och mer i vår bransch.

 Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen revisorsrollen?

– Digitaliseringen av revisionen påverkas av vår egen utveckling vad gäller användning av tekniken, men också av att våra kunder blir mer digitaliserade eftersom vår digitaliseringsresa även anpassas efter kundernas digitalisering. Vi tror, och vi ser redan, att revisorsrollen blir roligare på flera sätt. Dels genom att vi med hjälp av digitaliseringen skalar bort tidskrävande och mindre avancerat arbete vilket gör rollen mer utvecklande. Dels därför att vi kan ge våra medarbetare stöd av avancerad teknik för att utföra revisionen och därmed kunna leverera ännu bättre kvalitet och mervärde för våra kunder. Vi ser även att digitaliseringen möjliggör en jämnare arbetsbelastning vilket vi vet att exempelvis den yngre generationen värderar högt.

Annons