Revision

Revisorsnämnden byter namn

Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. RN:s myndighetschef  Per Johansson anser att  namnbytet bättre beskriver myndighetens roll.

Uppdaterad 2017-01-16
Publicerad 2017-01-16
– Det är ett namnbyte som bättre beskriver vilka vi är och som betonar hur viktig vår roll är som regeringens expertmyndighet inom revisionsområdet. Vår strategiska inriktning markerar vikten av namnbytet och tydliggör de prioriteringar som är centrala för att vi ska nå målen för vår verksamhet. Vårt nuvarande namn leder tankarna till att vi är en nämndmyndighet, vilket vi inte är utan vi är en enrådighetsmyndighet som leds av en myndighetschef och inte en nämnd, säger Revisorsnämndens myndighetschef Per Johansson till Realtid.se.

Han fortsätter:

– Vi har i anslutning till att vi blir Revisorsinspektion också tagit fram en strategisk plan för perioden 2017-2021. Det innebär att vi nu har långsiktiga och framåtriktade strategier för verksamheten som ger en tydlig röd tråd mellan myndighetens vision, uppdrag, strategier, processer och resultat. Vår vision ”en professionell revision för ett tryggt beslutsfattande” visar riktningen för vårt arbete. För en expert- och tillsynsmyndighet med ett betydelsefullt uppdrag är trovärdighet, relevans, engagemang inte bara viktigt, det är avgörande. Det är min ambition att vi ska behålla och vidareutveckla just en sådan kultur vid myndigheten.

Platsannonser