Jonas Svensson, vd för EY Sverige
Revision

"Revisionsrollen kommer att förändras" 

"Utvecklingen gör inte att kundernas behov av våra tjänster minskar, men det kan ställas nya och högre krav på oss". Det säger Jonas Svensson, vd på EY i Sverige, till Realtid. Han är övertygad om att revisorsrollen kommer att förändras till följd av digitaliseringen och ser även ett behov av att rekrytera nya slags kompetenser. 

Uppdaterad 2017-11-30
Publicerad 2017-11-30

Jonas Svensson, vd på EY i Sverige kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– Våra kunder gör en digital resa och har redan digitaliserat många processer. Vi ska följa med i den utvecklingen. Digitaliseringen transformerar alla delar i vår organisation, inte bara inom revision utan också inom skatterådgivning, transaktioner och rådgivning.  Våra it-system, arbetsmetoder och kompetens ska ligga i framkant i den utvecklingen. Vi hjälper verksamheter med den digitala omställningen och det är ett viktigt fokusområde för oss.

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– Digitaliseringen har pågått en tid nu och vi har sedan flera år tillbaka arbetat målmedvetet med implementering av digitala stöd för våra processer, för lagring av arbetsmaterial, kommunikation med våra kunder, dataanalys etc. Vi har en nordisk ansvarig för Innovation & Digital, som också er del av vår nordiska ledning. Innovation & Digital står högt på agendan inom EY och vi gör löpande betydande investeringar i ny teknik, anpassning i vårt sätt att genomföra en revision utifrån tekniken och utbildning av medarbetare. Bland annat har alla medarbetare inom EY den senaste tiden genomfört en utbildning på temat digitalisering. Vi har några experter inom området och många måsta känna till specifika system och metoder, men alla på EY måste känna till digitaliseringen och trenderna som påverkar oss och våra kunder. Vi rekryterar också många med kompetens inom analys, robotisering, digitalisering osv.

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av revisorstjänster och andra tjänster som ni tillhandahåller?

– Digitalisering, automation och robotisering kommer att göra en del tjänster enklare. Istället för ett stickprov kan vi exempelvis analysera stora datamängder och det ger möjlighet till större insikter, säkerhet och kvalitet. Utifrån dessa datamängder kan vi även koppla på robotisering och AI som möjliggör en mer heltäckande revision.  Utveckling gör inte att kundernas behov av våra tjänster minskar, men det kan ställas nya och högre krav på oss. Vårt arbete blir mindre inriktat på manuell kontroll och fokus blir istället på avancerad dataanalys. Dialogen med våra kunder blir mera fokuserad och insiktsfull.

Vilka typer av de tjänster som ni tillhandahåller  kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Det första som påverkar är verksamheternas enkla administrativa processer och det är också där vi börjat.  I revisionsprocessen kan det vara användningen av standardmeddelanden och analysverktyg. Det blir vanligare med så kallade ”automation” och ”machine learning”, vilka hanterar enkla processer och är ett självlärande system som kan förbättra processer baserat på data. Utveckling av AI är stor och potentialen i intelligenta och lärande system gör det möjlighet att lösa mycket komplexa uppdrag.

Hur påverkar AI revisionsbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– Det kommer fortfarande behövas människor som tar beslut och som använder resultaten av det som levereras utifrån AI. Det behövs specialistkompetens för att hantera och designa intelligenta system, men det kommer också vara en generell kompetens som är integrerat i arbetet, precis som våra it-system används i dag.

Kommer antalet juniora revisorer att minska  inom några år?

– Det som är säkert är att revisionsrollen kommer att förändras och det kan förändra vår organisation. Det är viktigt att vi utbildar nya revisorer att förstå och använda digitaliseringen. Vi vill inte spekulera i antalet juniora revisorer, men vi vet att vi kommer att rekrytera andra kompetenser och utbilda medarbetare. Vi rekryterar redan nu medarbetare med så kallad STEM-kompetens (science, technology, engeneering, mathmatics).

 Kommer revisionsbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– Tekniken blir viktigare. IT, applikationer, analysverktyg blir centrala för vårt arbete.

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Det kommer fortfarande finnas behov av en bra revisor.  Verksamheter har idag stora mängder data som ökar mycket snabbt. Data och automatiserade kontroller skapar inte insikter och säkerhet av sig själv, men det kan ge verksamheter och revisorer nya möjligheter.

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Vi ser verkliga exempel på AI och potentialen framöver är enorm. Utvecklingen går snabbt.  De kommande fem åren kommer det kanske ske en större förändring av våra tjänster än de senaste femtio åren.

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen revisorsrollen?

– Positivt eftersom den innebär förändringar som ställer nya krav och den leder till nya möjligheter. Digitaliseringen ställer högre krav på revisorns analytiska förmåga. Revisorn behöver dra slutsatser från en stor mängd information och skapa helhetsbild av verksamheten för att hjälpa till med företagsstrategiska frågor. Samtidigt bidrar digitaliseringen till att höja kvaliteten genom att skapa bättre förutsättningar för revisorn att göra sina värderingar och bedömningar. Vi ser att vissa nyckelkompetenser för revisorsrollen blir allt viktigare framöver, men för vissa bedömningar kommer sannolikt tekniken inte att kunna ersätta den mänskliga kompetensen.

Platsannonser

Logga in