Finans Nyhet

Revisionsjättar hotas av EU-reformer

Publicerad

Revisionsjättarnas affärer kring skatterådgivning hotas av EU-kommissionen. Kommissionen är skarpt kritisk till att man sitter på dubbla stolar.

Realtid.se

De fyra största revisionsbyråerna hade intäkter på sammanlagt 22,7 miljarder dollar räknat från och med den 30 september i år.

Detta är en ökning 10 procent jämfört med året innan – räknar man bort valutaeffekten låg ökningen på 6 procent.

KPMG:s konsultverksamhet har haft allra snabbast tillväxt med en 11-procentig ökning av intäkterna till 7,5 miljarder dollar.

Annons

Enbart skatteområdet gav en försäljning på 4,7 miljarder dollar, vilket innebar en ökning med 9 procent. Intäkterna från företagets Audit-division ökade dock med blygsamma 2 procent till 10,5 miljarder dollar, enligt Financial Times.

Enligt tidningen har revionsjättarna vuxit kraftigt på sistone. Dels genom interna investeringar, dels genom förvärv såsom KPMG:s köp av outsourcing-rådgivaren Equa Terra.

Enligt Financial Times har revisionsbyråernas växande verksamhet framförallt att göra med intäkter från avancerad skatterådgivning.

Annons

Men nu kan det bli stopp för den snabba utvecklingen på det området. EU-kommissionen har nämligen reagerat kraftigt på de intressekonflikter som kan uppstå då revisionerna hjälper sina kunder med bokföringen samtidigt som man ger rådgivning i olika former av skattefrågor.

För att stärka revionsbyråernas oberoende vill kommissionen att de fyra största byråerna – PwC, Deloitte, Ernst & Young och KPMG lägger sina revisionsdivisioner i separata verksamheter.

Kommissionen har även planer på att bannlysa revisionsbyråernas förmedling av icke-revisionsrelaterade tjänster till revisionskunder, enligt Financial Times.

Annons
Annons