Revision

"Revisionsbyråerna behöver bli mer proaktiva"

När revisionsbranschen digitaliseras är det viktigt att fundera på vilket mervärde man kan erbjuda sina klienter och vad som särskiljer ens egen byrå från konkurrenternas. Det sa digitaliseringsexperterna Erik Arwinge och Jan Söderqvist under måndagens lunchseminarium som FAR anordnade.

Uppdaterad 2017-05-16
Publicerad 2017-05-16

Digitaliseringen och automatiseringen får stora konsekvenser på redovisnings- och revisionsbranschen. Den stora utmaningen för byråerna är nu att få insikt om vilka dessa konsekvenser är och hur man bäst anpassar sig för att fortsätta vara konkurrenskraftig i framtiden.

Det sa digitaliseringsexperterna Erik Arwinge, affärsutvecklare hos BDO och Jan Söderqvist, key account manager hos Visma Spcs i ett samtal med Lena Henriksson, FAR:s kommunikationschef under gårdagens lunchseminarium anordnad av branschorganisationen FAR.

Skillnaderna mellan stora och mindre byråer när det gäller att anpassa sig till den nya verkligheten är stora menade Jan Söderqvist.

– Mindre byråer har lättare att anpassa sig, eftersom de är flexiblare och kan skaffa sig ett komplett system, sätta sig på café med gratis wifi och köra. Det bildas nya redovisningsbyråer till en låg kostnad. Tillväxten kommer idag underifrån. Större byråer har en stor ryggsäck; att gå från traditionellt till modernt. Det är en svårare utmaning för dem.

Samtidigt har större byråer musklerna att köpa in duktiga konsulter poängterade Erik Arwinge.

Utvecklingen går snabbt och många aktörer har bråttom att hänga med. Men, innan mindre byråer börjar satsa på teknikutveckling är det klokt att först identifiera vilka resurser man har på plats.

– Det är viktigt att ställa sig frågan “vad behöver vi för kapacitet för att leverera”? Kanske behöver man ingå partnerskap eller rekrytera mer it-kompetens, sa Erik Arwinge och fortsatte:

– Bilden av framtidens rådgivare är att man är en allkonstnär som kan lösa sina klienters alla problem. Det är orimligt att kräva att man ska kunna allt om allt. Det handlar därför om att arbeta mer med målbilder och identifikation av förutsättningarna.

Därför är det även väsentligt att man kommunicerar ut de mervärden som gör byrån unik, menade de båda talarna.

–  Var tydlig med vad som särskiljer din byrå från andra. Fokusera på kundernas behov och håll dig aktuell genom ökat fokus på omvärldsbevakning, sa Jan Söderqvist som också betonade vikten av att gå från gamla ineffektiva arbetssätt till att satsa mer på proaktiv rådgivning och att inte bara fokusera på kostnadssidan utan även på intäktssidan.

Platsannonser