SKI:s vd Johan Parmler lyfter fram revisionsbranschen som en förebild.
Revision

Revisionsbranschen har Sveriges nöjdaste kunder

Hög personalomsättning och återkommande negativ publicitet hindrar inte revisionsbranschen från att ha de nöjdaste kunderna, enligt SKI. Vad är hemligheten?

Uppdaterad 2018-10-01
Publicerad 2018-05-15

Revisionsbranschen har de senaste åren varit föremål för starkt förändringstryck till följd av avskaffad revisionsplikt, EU:s omfattande revisionspaket och den genomgripande digitaliseringen. Branschen utmärks också av hög personalomsättning och återkommande negativ publicitet i samband med företagsskandaler. 

Trots allt detta är revisions- och rådgivningsbranschen den som klarar sig allra bäst i Svenskt kvalitetsindex (SKI) återkommande mätningar. Med en genomsnittlig kundnöjdhet på 74,8 enheter 2017 stod revisionsbranschen ut som den allra bästa av samtliga som SKI mäter. I år ligger branschens genomsnitt på 72,2, att jämföra med Sverigemedlet på 66,9.

– Ja, det här är en bransch som inte alltid kommer så bra ut i media. Den har också varit med om stora omställningar de senaste åren och det är hög personalomsättning på golvet. Ändå kommer branschen så bra ut i våra mätningar. Här gör man någonting rätt, säger Johan Parmler, vd på Svenskt kvalitetsindex (SKI).

Vad är hemligheten?
– Det här är en bransch som känner sina kunder väldigt bra. Vi kan se att revisionsbranschen ibland fått stryk i image, men det kompenserar man med en god kundrelation. Branschens tjänster utmärks av en direkt kundrelation som man lyckas hantera väldigt bra. En del av leveransen är det mänskliga mötet, säger Johan Parmler.

Utmärkande för revisionsbranschens kunder är dessutom att de har höga krav och förväntningar. 

– Kunderna vill ha ut någonting av sin relation och det är väldigt bra över tid, förutsatt att man möter förväntningarna, säger Johan Parmler.

Han tycker att branschen har blivit allt bättre på att vara proaktiv, vilket han tror är en del av hemligheten bakom populariteten hos kunderna.

– Revisionsbranschen är en leverantör som vill att kunderna ska nå framgång. Branschen är en förebild när det gäller att sätta sig in i kundernas verksamhet och informera sina kunder om vad som kommer att hända framåt.

När det gäller att bjuda sina kunder på framtidsinriktad affärskritisk information ligger branschen i framkant, tycker Johan Parmler:

– Jag brukar lyfta fram revisionsbranschen som en förebild när jag pratar med andra branscher. 

Fotnot: Samlade SKI för 2018 är inte klart, men Johan Parmler bedömer att revisiosnbranschen kommer att hålla sin tätposition trots nedgången jämfört med 2017.

 

Platsannonser

Logga in