FinansNyhet

”Revisionsbranschen är en förtroendebransch” 

Malin Nilsson, vd för BDO Sverige
Publicerad

“Vi vill bidra till ett välfungerande näringsliv där företag litar på varandra. Samhällsnyttan är något som utmärker revisionsbranschen”. Det säger Malin Nilsson, vd för revisionsbyrån BDO.

Miriam Istner-Byman

Malin Nilsson, vd för revisionsbyrån BDO, vet hur man bygger förtroende bland kunderna och andra intressenter. 

Hennes byrå placerade sig i topp bland Sveriges revisionsbyråer för tionde gången när Svenskt Kvalitetsindex mätte förtroendet i branschen. 

Generellt får revisionsbranschen väldigt höga betyg. Branschen ligger nämligen högst när det gäller kundnöjdheten.

Annons

– Revisionsbranschen är en förtroendebransch. Vi ska tillgodose många olika intressenter. Förutom kunder ska vi tillvarata till exempel kreditgivarnas, medarbetarnas och leverantörernas intressen, säger Malin Nilsson.

Revisionsbranschen betygsätts högt när det kommer till att bygga förtroende. Hur kommer det sig?

– Jag tror att det beror till stor del på den roll som vi har i samhället. Vi vill bidra till ett välfungerande näringsliv där företag litar på varandra. Samhällsnyttan är något som utmärker revisionsbranschen. Alla våra tjänster bidrar till ett hållbart näringsliv.

Annons

Hur skapar man förtroende?

– Vi har väldigt engagerade medarbetare som är duktiga på att fånga upp kunden behov och det är viktigt för att bygga ett förtroende. Vårt mål är alltid att skapa en serviceinriktad relation där vi kan arbeta nära kunden och utveckla en djup förståelse för kundens verksamhet, både risker och behov.

Kvalitet, kompetens och goda relationer är de tre viktigaste byggstenarna för att bygga förtroende, enligt Malin Nilsson.

Annons

– Man måste ha ett intresse för människor för att vara en framgångsrik revisor eller konsult. Vårt arbete handlar om att skapa en relation för att förstå vilken verklighet som kunden lever i. Vi vill genom kunskapsöverföring och utbildning bidra till att kunden fattar rätt affärsbeslut och blir framgångsrik.

Äe proaktivitet är en viktig del i att bygga förtroende?

– I revisionsarbetet är det naturligt att man granskar bakåt i tiden, men det är minst lika viktigt att vara proaktiv. Vi ska skapa trygghet så att ägare och andra intressenter kan sova gott om natten. Däri ligger att säkerställa så att kunden fattar beslut på rätt grunder, men även att bedöma framtida risker och utvecklingsmöjligheter.

Hur påverkar teknikutvecklingen kundrelationen?

– Den tekniska utvecklingen går snabbt i samhället, så även i vår bransch. Idag jämför kunderna den tekniska utvecklingen inte bara med andra aktörer i samma bransch utan även inom helt andra områden. Vi arbetar därför med att använda teknik som kan skapa en bättre kundupplevelse, men vi är noga med att tekniken ska utgå från kundens behov och inte tvärtom. Efterfrågan på den personliga servicen är alltjämt stort och därför fortsätter vi att fokusera på den personliga relationen.

Annons