FinansNyhet

Revision: PwC har två av Sveriges superkonton

Börsbolagen inklusive de finansiella företagen räknas som företag av allmänt intresse. Här finns de största revisionsuppdragen och här dominerar Big 4.
Publicerad

Sverige har tre superkonton för revision. Dessa betingar ett värde på 100 miljoner kronor eller mer. Storbankerna ökar sina revisionskostnader, enligt en genomgång.

Realtid.se

Det är sajten Revisionsvärlden som gjort en granskning av marknaden för revisionsuppdrag i de största bolagen.

Genomgången visar att Sverige har tre “superkonton” med årliga revisionsarvoden på 100 miljoner kronor eller mer. PwC sitter på två av dessa. PwC är ocskå Sveriges största revisionsbyrå.

Revision inom finanssektorn tenderar att bli allt dyrare, enligt genomgången. Samtliga storbanker utom Nordea ökade kraftigt sina revisionskostnader 2017.

Annons

Uttrycket det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna, passar bra in på revisionsbranschen, särskilt efter EU:s revisionspaket som sätter begränsningar när det gäller rådgivning till revisionskunder.  

När man förlorar ett revisionsuppdrag finns därmed chansen att i stället sälja obegränsat med rådgivning till den kunden.

Men även efter införandet av de strängare reglerna i EU:s revisionspaket finns möjligheter att sälja en viss mängd rådgivning till revisionskunder.

Annons

Ett tjugotal stora bolag köper skatterådgivning och övrig rådgivning för 10 miljoner kronor eller mer.

I försäkringsbranschen noterar Revisionsvärlden att Skandia Liv, moderbolag i Skandiakoncernen, hade något lägre revisionskostnader under fjolåret. I gengäld sålde Deloitte rådgivning i mångmiljonklassen, bland annat stöd när det gäller Penningtvättsdirektivet.

Granskningen visar också att marknaden för revision av de största bolagen, sånär som på ett litet undantag, domineras av Big 4.

Annons

Även inom den finansiella sektorn, som efter EU:s revisionspaket också räknas till företag av allmänt intresse (jämför publika bolag) har koncentrationen till Big 4 ökat, som Realtid skrivit om tidigare.

Annons