Resurs Bank
Stefan Noderen, Chief Credit & NPL Officer Resurs Bank.
Bank

Resurs säljer förfallna fordringar för halv miljard

Resurs Bank, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding, har ingått avtal med en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar om att sälja delar av Resurs Banks förfallna fordringar till ett bruttovärde om drygt 500 miljoner kronor.

Uppdaterad 2021-01-11
Publicerad 2020-12-18

Försäljningen har en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov och likviditet samtidigt som den är resultatneutral. Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen väntas genomföras i slutet av det fjärde kvartalet 2020 och är i linje med den strategi kring hantering av förfallna fordringar som Resurs Bank arbetat efter sedan hösten 2018. Den innefattar att löpande sälja förfallna fordringar (så kallade forward flow) kombinerat med att sälja delar av de existerande NPL-portföljerna vid rätt förutsättningar.  

–Det är ett styrkebesked att vi, givet rådande marknadsläge, kan genomföra den här typen av transaktion med en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar. Det visar att vi har god kvalitet i våra underliggande tillgångar samt att vi har ett högt förtroende på marknaden säger Stefan Noderen, Chief Credit & NPL Officer Resurs Bank i en skriftlig kommentar.

Platsannonser

Logga in