Bank

Resurs rapporterar ökat resultat

Högre affärsvolymer och förbättrat räntenetto ökar resultatet med 35 procent under tredje kvartalet.

Uppdaterad 2016-11-08
Publicerad 2016-11-08

Resurs Holdings intäkter ökade med 29 procent till 717 miljoner kronor undet tredje kvartalet och rörelseresultatet ökade med 35 procent till 337 miljoner kronor, exklusive engångskostnader.

Resultat per aktie ökade med 32 procent till 1,30 kronor exklusive engångskostnader. Resultatet förbättrades främst drivet av högre affärsvolymer och ett förbättrat räntenetto.

Under niomånadersperioden ökade rörelsens intäkter med 24 procent till 2.103 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 932 miljoner exklusive engångskostnader och resultat per aktie ökade med 35 procent till 3,61 kronor per aktie.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,6 procent (16,1) och total kapitalrelation uppgick till 14,6 procent (17,3).

Utlåningen till allmänheten ökade med 43 procent till 20.593 miljoner kronor. Från årsskiftet var ökningen cirka 13 procent, vilket ger en tillväxt på årsbasis med cirka 18 procent.

"Under tredje kvartalet har den starka utlåningstillväxten fortsatt och vi har nu passerat 20 miljarder i utlåning. Tillväxten drevs av båda banksegmenten, Payment Solutions och Consumer Loans, där alla nordiska länder bidrog till den goda utvecklingen", skriver vd Kenneth Nilsson, i en kommentar.

Inom Insurance pågår det sedan en tid tillbaka arbete med att stänga ner en olönsam reseförsäkringsverksamhet i Storbritannien, vilket påverkar premievolymen negativt.

Under 2015 lämnade Resurs Holding in en anmälan till Finansinspektionen om historisk felaktig rapportering och under kvartalet fick bolaget sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

"Enligt avtal med vår huvudägare Nordic Capital fick vi samtidigt ett ovillkorat aktieägartillskott på 15 miljoner kronor. Därmed är ärendet nu avslutat och redovisas som en engångskostnad i rapporten", skriver bolaget i rapporten.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in