Bank

Resurs ökar utlåningen kraftigt

Resurs Holding och Resurs Bank presenterar ökad vinst och ökad utlåning för första kvartalet 2018. "Sammantaget visade vi en stark inledning på året, vilket ger oss goda förhoppningar om ett fortsatt starkt 2018”, skriver Kenneth Nilsson i rapporten.

Publicerad 2018-04-25

Resurs Holding och Resurs Bank presenterar delårsrapport för första kvartalet 2018.

Utlåningen till allmänheten i Resurs Holding ökade med 16 procent till 25.134 miljoner kronor. 

"Tillväxten var stark i båda våra banksegment och på alla våra marknader. I Norge tog tillväxten fart igen, även om det hittills skett i en något långsammare takt och med lägre marginaler än innan det nya regelverket infördes”, skriver vd Kenneth Nilsson.

Rörelsens intäkter ökade med 8 procent till 806 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 345 miljoner kronor. Detta var "drivet av hög utlåningstillväxt och god kontroll över både kostnader och kreditförluster”, enligt Kenneth Nilsson.

Resultat per aktie ökade med 7 procent till 1,33 kronor. Kreditförlustnivån uppgick till 2,1 procent jämfört med 1,9 procent samma period föregående år.

"Sammantaget visade vi en stark inledning på året, vilket ger oss goda förhoppningar om ett fortsatt starkt 2018”, skriver Kenneth Nilsson.

Segmenten Payments solutions och Costumers loan som utgör lejonparten av Resurs Bank presenterade starka resultat i rapporten.

Payment solutions ökade utlåningen med 10 procent jämfört med samma period i fjol och utlåningen uppgick till 9.511 miljoner kronor. Rörelseintäkterna uppgick till 337 miljoner kronor vilket också var en ökning om 10 procent.

Consumer Loan inledde året med ett rekordkvartal. Utlåningen till allmänheten ökade med 20 procent och uppgick till 15.623 miljoner kronor, i lokal valuta var ökningen 17 procent. Rörelseintäkterna för kvartalet ökade med 10 procent till 434 miljoner kronor.

Platsannonser