FinansNyhet

Resurs Holdings valberedning utsedd

Publicerad

Med en ny ägarbild ändras valberedningen något inför årsstämman 2018. Valberedningens ordförande är nu Martin Bengtsson, utsedd av familjen Bengtssons Waldakt.

Realtid.se

Valberedningen i Resurs Holding består av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste ägaren. I fjol var Robert Furuhjelm, utsedd av Nordic Capitals ägarbolag Citron Semper ordförande i valberedningen. Citron Semper har dock minskat sitt ägande. Inför årsstämman 2018 är Martin Bengtsson ordförande, utsedd av familjen Bengtssons bolag Waldakt som äger 28, 6 procent av aktier och röster i bolaget.

Ledamöter är Robert Furuhjelm, som är utsedd av näst största ägaren Citron Semper, 26,2 procent av röster och kapital i bolaget, Ulrika Danielsson, utsedd av Andra AP-fonden som äger 3,2 procent i bolaget, Staffan Ringvall, utsedd av Handelsbanken Fonder som äger 1,8 procent av Resurs Holding och av Jan Samuelson, Resurs Holdings styrelseordförande. Aktieägarna som har utsett ledamöterna till valberedningen har totalt 59,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Swedbank Robur Fonder som äger 9,3 procent av röster och kapital i bolaget har valt att inte utse någon ledamot till valberedningen.

Annons