Bank

Resurs Holdings valberedning klar

Ny valberedning utsedd med Nordic Capitals Robert Furuhjelm som ordförande.

Uppdaterad 2016-10-13
Publicerad 2016-10-13

Vid årsstämman den 4 april 2016 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna, samt styrelsens ordförande som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

Den 31 augusti 2016 var de fyra största aktieägarna i Resurs Holding Nordic Capital via Cidron Semper LTD, Waldakt AB (familjen Bengtsson), Swedbank Robur och Handelsbanken fonder. Swedbank Robur har avsagt sig sin plats i valberedningen och därför har Andra AP-fonden såsom femte största ägare tillfrågats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Valberedningen i Resurs Holding består av ordförande Robert Furuhjelm, representant för Nordics Capitals ägarbolag Cidron Semper LTD, Martin Bengtsson representerar Waldakt AB, Staffan Ringvall från Handelsbanken Fonder, Ulrika Danielsson utnämnd av Andra AP-fonden och Resurs Holdings styrelseordförande Jan Samuelson. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter av 70,05 procent av rösterna i bolaget.

Resurs Holdings årsstämma 2017 kommer att äga rum i Helsingborg den 28 april 2017.

Platsannonser