Annons

Annons

Resurs Holding tar plats i jämställdhetsportfölj

Indecap lyfter fram Resurs Holding som ett av 30 svenska börsbolag som har högst andel kvinnor på ledande positioner. Utifrån dessa kriterier har Indecap Q30:s fondförvaltare Elena Herrero valt att investera i Resurs.

Resurs Holding är ett av 30 svenska börsbolag som Indecap Q30 väljer att investera i för att uppmärksamma bolag som har en hög andel kvinnor i ledande positioner i förhållande till sin sektor. Mångfald och jämställdhet är områden som länge har placerats högt upp på agendan i samhällsdebatten och för Resurskoncernen är detta ett väsentligt fokusområde i deras hållbarhetsarbete.

– Det är glädjande att vi lyfts fram i detta sammanhang, särskilt då de senaste två årens rekryteringar till bolagets koncernledning resulterat i att vi idag har tre kvinnor på ledande befattning, vilket innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Jag ser också att detta har ett signalvärde där vi som bank, försäkringsbolag, arbetsgivare och börsnoterat bolag har ett ansvar och möjlighet att påverka samhället positivt kring den här typen av frågor, säger Kenneth Nilsson, CEO Resurs Holding, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons