Bank

Resurs Holding skjuter upp årsstämman

Som en följd av Finansinspektionens tillkännagivande om att banker förväntas avstå med vinstutdelningar, har Resurs Holdings styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum.

Publicerad 2020-03-25

Styrelsen har som tidigare kommunicerats föreslagit att årsstämman beslutar om en utdelning om 2 kronor och 10 öre per aktie, och styrelsens inställning är att Resurskoncernens starka kapitalposition och solida finansiella ställning alltjämt tillåter en sådan utdelning. Styrelsen avser dock att nu analysera och överväga situationen ytterligare, inklusive Finansinspektionens tillkännagivande rörande bankernas vinstutdelningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resurskoncernen påverkas liksom samhället i stort av coronavirusets spridning. Resurs kan konstatera att vissa av koncernens partners inom detaljhandeln påverkas negativt, och att detta i viss utsträckning kommer att påverka affärsområdet Retail Finance. Resurs ser även en viss minskad efterfrågan inom affärsområdet Consumer Loans, men fortsatt stabila flöden i bankens inlåningsverksamhet.

Det nya datumet för årsstämman kommer att tillkännages så snart som möjligt, och kallelse till årsstämman kommer att ske senast fyra veckor före stämman. Ett eventuellt beslut om att ändra det tidigare förslaget om vinstutdelning kommer att offentliggöras så snart det kan ske. Årsstämman kommer att äga rum senast den 30 juni 2020.

Platsannonser