Bank

Resurs Holding ser fortsatt bra tillväxt framöver

"Resurs Holding räknar med fortsatt bra tillväxt i Norden, förutom i Norge", säger nischbankens finanschef Peter Rosén. 

Uppdaterad 2019-10-29
Publicerad 2019-10-29

Resurs Holding, som erbjuder betallösningar, privatlån och försäkringsprodukter inom detaljhandeln i Norden, ökar sin utlåning till allmänheten med 13 procent till 31,1 miljarder kronor under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. 

Intäkterna stiger samtidigt med 5 procent till 925 miljoner kronor och rörelsevinsten ökar med 6 procent till 416 miljoner kronor. Kreditförlustnivån uppgår till 2,0 procent, jämfört med 2,1 procent ett år tidigare. 

– Vi har bra tillväxt och stabil ökning i lönsamhet. Den utmaning vi har i kvartalet är att vi ser fortsatt konkurrens och press på vår NBI-marginal. Det positiva i kvartalet är att vårt KI-tal fortsätter att förbättras och vi har stabila kreditförlustnivåer. Överlag är det ett bra kvartal, säger Peter Rosén till Realtid.  

Hur ser du på den närmaste framtiden?

– Vi ger inga prognoser men jag förväntar mig att vi fortsätter prestera ungefär som de tre första kvartalen, säger Peter Rosén. 

Menar du under det sista kvartalet i år?

– Rent allmänt framåt. Vi ser bra tillväxtmöjligheter på tre av de fyra nordiska marknaderna. Norge tror vi fortsatt kommer stå stilla. 

Den norska marknaden har varit trögt en tid på grund av lagförändringar. I maj trädde ny norsk lagstiftning i kraft med syftet att begränsa möjligheterna till nya lån till konsumenter, med bland annat tak för storlek och pris.

Efterfrågan på konsumentlån i Norge är fortsatt bra, men konkurrensen har ökat med prissänkningar som följd, vilket leder till lägre marginal för Resurs, uppger Rosén. 

Hur länge tror du att Norge kommer att stå stilla?

– Svårt att säga men ungefär sex till tolv månader. Sedan tror vi att marknaden kommer att börja växa igen.

Varför tror ni att tillväxten kommer tillbaka i Norge, räknar ni med att en del av era norska konkurrenter minskar sina ambitioner eller att en del lägger ned den här verksamheten?

– En kombination av de två tror vi på, det är svårt att säga men det är vår gissning, säger Peter Rosén.

Ett nyckeltal för Resurs är den så kallade NBI-marginalen – rörelseintäkter för bankverksamheten med avdrag för kreditförluster, i förhållande till utlåningen till allmänheten. Målsättningen är att marginalen ska vara i linje med de senaste årens nivå, vilket innebär cirka 10-12 procent

Hur ser framtiden ut för er NBI-marginal?

– Vi har kommit ner i NBI- marginal jämfört med samma period förra året. Vi tror att marginalen kommer att ligga ungefär på de här nivåerna ett tag framöver, men det är vår ambition att försöka få upp den, säger Peter Rosén, som tillägger att det delvis beror på utvecklingen för den norska verksamheten. 

Hur bedömer du utsikterna för kreditförluster med den konjunkturbild ni ser framöver er?

– Än så länge om vi tittar framåt bedömer vi dem som stabila. 

Peter Rosén nämner att KI-talet, relationen mellan kostnader och intäkter, på 37,5 procent ligger bättre till än målsättningen på 40 procent. Han räknar med fortsatt lägre kostnader i förhållande till intäkter framöver:

– Ambitionen är att fortsätta förbättra något. Sedan kan förbättringstakten över tid troligen sakta ned eftersom vi redan förbättrat den så kraftigt. 

Peter Rosén har på tisdagen presenterat sin sista delårsrapport för Resurs Holding. I november börjar han sitt nya jobb som finanschef på Hexpol. 

Platsannonser

Logga in