FinansNyhet

Resurs Holding föreslår extrautdelning

Kenneth NilssonKenneth Nilsson
Kenneth Nilsson, vd och koncenchef, Resurs Holding
Publicerad

Resurs Holding kallar till extrastämma med förslaget om en extra utdelning under hösten om sammanlagt 300 miljoner kronor.

Sara Johansson

Resurs Holdings styrelse kallar till en extra bolagsstämma vilken ska hållas under oktober 2017. Styrelsen föreslår en extra utdelning under hösten 2017 om 1,50 kronor per aktie, sammanlagt 300 miljoner kronor.

"Förslaget om extra utdelning har sin grund i en avsikt att gå över till halvårsvisa utdelningar istället för som tidigare en gång per år. Därmed får aktieägarna dels tillgång till ackumulerade och utdelningsbara vinstmedel tidigare än vad som annars vore fallet, dels ett jämnare kassaflöde från sitt aktieägande i Resurs Holding”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Styrelsen föreslår även att stämman ska fatta beslut om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier över börsen.

Annons

"Återköpsbemyndigandet föreslås omfatta upp till 5 procent av samtliga aktier i bolaget och gälla fram till nästa årsstämma. Syftet är skapa ett verktyg för styrelsen att löpande under året kalibrera bolagets faktiska kapitalposition i förhållande till det fastställda målet för densamma”, framgår det av pressmeddelandet.

Resurs Holding poängterar att förslagen inte innebär några "förändringar i bolagets målsättning om att dela ut minst 50 procent av årets nettoresultat och påverkar inte heller bolagets tillväxtmål".

Annons