Bank

Resurs emitterar obligationer om 700 miljoner kronor

Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor på den nordiska marknaden. 

Realtid.se
Publicerad 2018-08-23

De seniora icke-säkerställda obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 8 miljarder kronor och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,50%.

Emissionsdatum är den 30 augusti 2018 och förfallodag 30 augusti 2021. Obligationerna har en löptid om 3 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Obligationsemissionen är övertecknad.

Nordea och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Platsannonser