FinansNyhet

Resurs Bank siktar på molnlösningar – kapar tjänster

"Vi vill ta ett kliv mot att bli mer datadrivna och tech-orienterade genom att bland annat öka andelen molnbaserade system", säger Nils Carlsson, vd för Resurs Bank. Foto: Resurs Holding
Publicerad

Erik Selins nischbank Resurs Bank vill skapa en mer effektiv organisation och minskar personalstyrkan med upp till 70 tjänster.

Camilla Jonsson

– Vi är ett bolag med god potential att öka vår tillväxt och göra ett ännu starkare avtryck på den nordiska marknaden. För att lyckas behöver vi lyfta blicken och se över våra arbetssätt, vår organisationsstruktur och ta vara på de synergier som vi ser skapas när vår organisation nu får ett ännu tydligare nordiskt fokus, säger Nils Carlsson, vd, Resurs Bank i en skriftlig kommentar.

Med den komplexitet och konkurrens som idag finns på marknaden ser Resurs behov av att utveckla organisationens effektivitet och samlade kompetens. Dessutom behöver Resurs säkerställa att viktiga investeringar i affärsdrivande IT-projekt och tekniska lösningar kan genomföras de närmaste åren. 

Satsningen på IT-investeringar kommer genomföras stegvis under de närmaste åren.

Annons

– Vi vill ta ett kliv mot att bli mer datadrivna och tech-orienterade genom att bland annat öka andelen molnbaserade system. Därför utvärderar vi nu potentiella partners för nya system. Detta är ett viktigt steg i vår transformationsresa som möjliggör att vi långsiktigt kan leverera innovativa produkter och tjänster tillsammans med att vi ska bli ännu bättre på att skapa snabba, enkla och säkra kundupplevelser på alla våra marknader, säger Nils Carlsson.

Som en följd av den nya nordiska organisationsstrukturen planerar Resurs att minska sin personalstyrka med upp till 70 tjänster i sin nordiska verksamhet, varav ungefär hälften avser tjänster i Sverige. Förhandlingar med fackliga representanter ska nu inledas.

Omorganisationen förväntas generera årliga nettobesparingar om ca 43 miljoner kronor, med full effekt från andra kvartalet 2021. De planerade åtgärderna beräknas medföra jämförelsestörande kostnader om totalt 22 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020.

Annons
Annons