Annons

Annons

Resurs Bank planerar att sälja förfallna lånefordringar

Resurs Bank har ingått avtal med en rad aktörer om att löpande sälja delar av Resurs Banks förfallna lånefordringar i Sverige och Norge.

Resurs Bank har ingått avtal med kredithanteringsföretagen Alektum Group, Axactor och Lowell om att löpande sälja delar av Resurs Banks förfallna lånefordringar i Sverige och Norge. Första överlåtelsen förväntas ske under januari 2019, enligt ett pressmeddelande.

Överlåtelserna förväntas ha en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov, likviditet och resultat, meddelar nischbanken.

Delar av Resurs Banks fordringar som varit förfallna i mer än 120 dagar kommer säljas till kredithanteringsföretagen, så kallade forward flow.

Den totala utestående ramen för avtalen är 550 miljoner kronor och avtalens längd är 18 månader.

Annons

Annons

Genom att sälja fordringarna påskyndas kassaflödet från fordringarna och Resurs Banks riskexponering reduceras, skriver banken i pressmeddelandet.

Resurs Bank har historiskt inte sålt förfallna fordringar löpande, så kallade forward flow, och den befintliga portföljen av förfallna lånefordringar omfattas inte av samarbetet, meddelar banken.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons