Finans

Resultatlyft av Bure

Investmentbolagets resultat efter skatt landade på 13 miljoner kronor (-75) under första kvartalet. Även substansvärdet per aktie ökar.

Uppdaterad 2017-04-27
Publicerad 2017-04-27

Substansvärdet var 101,81 kronor per aktie vid kvartalets utgång jämfört med 101,74 kronor, jämfört med motsvarande period förra året. Det motsvarar en ökning med 0,1 procent. Totalavkastningen för Bureaktien uppgick till -5,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,5 procent.

Koncernens resultat efter skatt blev 13 miljoner kronor (-75) och resultatet per aktie 0,19 kronor (-1,09). Bure Growth förvärvade under kvartalet 19,75 procent av säkerhetsföretaget säkerhetsföretaget Yubico.

"Entreprenörerna Stina och Jacob Ehrensvärd har byggt upp en imponerade marknadsposition på en global marknad där de idag bl.a. har nio av världens tio största internetbolag som kunder", skriver vd:n Henrik Blomquist i en kommentar till rapporten.  

Substansvärdet uppgick till 105,88 kronor per aktie den 26 april 2017, vilket motsvarar en ökning med 4,1 procent sedan årsskiftet.

 

Platsannonser