"Den vanligaste frågan från kunder som hör av sig är om det verkligen stämmer att det inte utgår någon ränteskillnadsersättning om man vill lösa lånet i förtid." Det säger Danske Banks presschef Anna Sundblad. Foto: Danske Bank
"Den vanligaste frågan från kunder som hör av sig är om det verkligen stämmer att det inte utgår någon ränteskillnadsersättning om man vill lösa lånet i förtid." Det säger Danske Banks presschef Anna Sundblad. Foto: Danske Bank
Bank

"Responsen över förväntan"

Danske Banks nya bolåneprodukt Bolån Stabil med fast ränta i 30 år har fått en hel del kritik i branschen. Men bankens kunder är positiva. "Responsen har varit över vår förväntan, både från icke-kunder och från våra befintliga kunder," säger bankens presschef Anna Sundblad.

Publicerad 2019-11-29

Fram till årsskiftet lanseras Bolån Stabil till bankens befintliga kunder. Detta för att utvärdera intresset och för att inför en bredare lansering bedöma om eventuella anpassningar behöver göras. Under första halvåret 2020 räknar banken med att lansera Bolån Stabil i full skala.

SBAB:s chefsekonom Robert kommenterade nyheten om bolåneprodukten så här för Realtid:

– I en allt hårdare konkurrens om bolånekunderna men också en situation där flera grupper – bland annat yngre hushåll – till följd av nya kreditregler fått svårare att låna till en bostad är det inte förvånande att den här typen av nya innovativa produkter dyker upp.

Sparprofilen Claes Hemberg skrev på Twitter att Danske Bank såklart vill ”binda dyrt när räntorna ser ut att vara låga många år framöver”. Nordnets sparekonom Frida Bratt är inne på samma linje, och skrev även hon på Twitter att hon är ”väldigt skeptisk.”

Hur har responsen varit bland era kunder?
– Vi har fått en positiv respons från befintliga kunder och även en mycket fin respons från nya kunder som gärna vill sätta upp sig på intresselista. Dessutom har husleverantörer hört av sig och vill veta mer, säger Anna Sundblad, presschef på Danske Bank.

– Responsen har varit över vår förväntan, både från icke-kunder och från våra befintliga kunder.

Vilka är de vanligaste frågorna från de som hör av sig?
– Frågan om det verkligen stämmer att det inte utgår någon ränteskillnadsersättning om man vill lösa lånet i förtid.

Vilka reaktioner har ni fått från era konkurrenter?
– Vi har inte fått någon annan reaktion än den vi själva tagit del av i media.

Det har framförts en del kritik om att modellen är riskabel för låntagare med dålig ekonomi. Vad säger ni om det?
– Vi delar inte den bilden. Precis som alltid gör vi en sedvanlig kreditprövning där vi bedömer återbetalningsförmågan och tar då självklart hänsyn till lagstadgade krav såsom amorteringskrav, bolånetak, skuldkvot etcetera. Det vi gör med Bolån Stabil är att eliminera kundens ränterisk och därmed säkra långsiktig finansiering med möjlighet för kunden att lösa lånet i förtid utan ränteskillnadsersättning.

När i tid lanseras det nya bolånet?
– Vårt mål är att lansera bolånet under första halvåret 2020.

Vad ligger bakom beslutet om att lansera den här bolåneprodukten? 
– Givet det historiskt låga ränteläge som råder just nu är det mycket attraktivt för kunder att binda sina lån. Men vi vet att det finns de som drar sig  för att binda eftersom det kan vara dyrt om man vill lösa ett bundet lån i förtid. Med Bolån Stabil  behöver man inte tänka på någon inlåsningseffekt eftersom ränteskillnadsersättning inte kommer att utgå om man av någon anledning vill lösa lånet i förtid. Vi ser också att förstagångsköpare har allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden på grund av ökade priser – men också på grund av rådande regelverk och Bolån Stabil är en produkt som kan hjälpa delar av den målgruppen.

Ni har en marknadsandel i dag på 4 procent. Hur mycket mer tror ni att den här nya produkten kan ge?
– Det är väldigt svårt att svara på. Man ska komma ihåg att den totala utlåningen till bostäder idag uppgår till närmare 4 300 miljarder kronor vilket innebär att en förflyttning av totala marknadsandelar tar tid.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in