Bank

Reporäntan oförändrad på -0,50 procent

Riksbanken avvaktar ytterligare stimulanser trots Brexit-oro – men senarelägger höjningar. "Behövs en mycket expansiv penningpolitik".

Uppdaterad 2016-07-06
Publicerad 2016-07-06

Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på dagens nivå om -0,50 procent och svarar därmed inte på den senaste tidens finansiella oro efter Brexit-omröstningen med ytterligare penningpolitiska stimulanser i dagsläget.

Det framgår av ett pressmeddelande från Riksbanken i samband med onsdagens penningpolitiska beslut och offentliggörandet av den senaste penningpolitiska rapporten.

"För att ge fortsatt stöd åt svensk ekonomi och den stigande inflationen behövs en mycket expansiv penningpolitik. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,5 procent. Givet den ökade osäkerheten bedömer direktionen nu att det kommer att dröja längre innan reporäntan börjar höjas", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Även om Riksbanken inte väljer att göra några förändringar idag, vare sig vad gäller reporäntan eller köpen av statsobligationer, gör man alltså en förändring av räntebanan. En höjning av reporäntan kommer nu att ske först under andra halvan av 2017, meddelar Riksbanken.

Inför det penningpolitiska beslutet spådde analytiker att räntan skulle lämnas oförändrad i och med den senaste tidens relativt goda ekonomiska utveckling och de stigande inflationsförväntningarna.

Detta alltså trots att den makroekonomiska konjunkturprognosen ser alltmer osäker ut efter att britterna röstat för ett utträde ur EU.

Riksbanken bedömer att den globala konjukturen alltjämt kommer att fortsätta stärkas, trots Brexit, men att det kommer att ske "i långsammare takt jämfört med tidigare prognos".

Samma bedömning görs för den svenska ekonomin, där man också reviderar den tidigare tillväxtprognosen för 2017 och 2018 till en något mer pessimistisk bild efter den senaste tidens oro på finansmarknaderna.

Även inflationsprognosen för de kommande åren revideras nedåt.

Den senaste sänkningen av reporäntan kom den 17 februari i år då räntan sänktes 15 punkter från -0,35 procent till -0,50 procent.

Platsannonser