Finans

Reporäntan oförändrad

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent.

Publicerad 2016-10-27

Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen meddelar i dag att reporäntan förblir oförändrad på -0,50 procent.

"Riksbanken bedömer nu att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå 2 procent. Inflationsuppgången behöver därför fortsatt kraftfullt stöd. Direktionen bedömer att reporäntan behöver hållas på dagens låga nivå, -0,50 procent, ett halvår längre jämfört med i bedömningen i september. Först i början av 2018 räknar direktionen med att börja höja räntan i långsam takt. Reporäntebanan avspeglar nu också en större sannolikhet för att räntan kan komma att sänkas ytterligare" skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Platsannonser