Annons

Annons

Remium_TG.jpg

Remiums vd Tore Gröttum säger i dag att Finansinspektionens beslut förstör värden för hela bolaget, inte bara den tillståndspliktiga verksamheten.

Remiums vd: “Vi kommer att överklaga”

Remiums vd beklagar att Finansinspektionen inte haft tid att vänta ut bolagets avveckling av kreditportföljen innan beslutet att dra in tillståndet kom. "Endast en fjärdedel återstår att avveckla", säger vd:n Tore Gröttum till Realtid.

Remiums avsikt var att överlåta hela kreditportföljen till en ny aktör och därefter återlämna tillståndet till Finansinspektionen (FI), men detta lyckades inte. Istället har Remium successivt avvecklat portföljen. Vd:n Tore Gröttum bedömer att man hade hunnit avveckla cirka 75 procent av den när FI drog in tillståndet.

– Vi delar inte Finansinspektionens uppfattning om vår verksamhet och tänker överklaga, säger Tore Gröttum till Realtid.se.

Han framhåller att enbart cirka 20 procent av Remiums verksamhet är tillståndspliktig. De resterande 80 procenten av verksamheten – corporate finance, analys, certified advisory samt affärsområdet Introduce – berörs inte av FI:s beslut.

Annons

Annons

Vad säger du om FI:s påstående om att icke kvalificerade ägare utöva ett väsentligt inflytande över ledningen i Remium?

– Vi förhåller oss till vår ägarbok och den är transparent. Vi har ingen ägare som har mer än 9,9 procent i bolaget. Jag kan inte svara på vad FI lägger i begreppet icke kvalificerad. Vår aktiebok är öppen och transparent.

Den tidigare storägaren Mannheimer äger inte längre något sedan sommaren 2017, enligt Tore Gröttum.

FI ifrågasätter även er vilja att följa gällande regler. Vad säger du om det?

– Det är inte en synpunkt vi delar.

Men hur känns det att de antyder att er verksamhet kan ha varit brottslig?

– Det är inte trevligt, men jag kan inte uttala mig om det. Man bör läsa beslutet om vad som har skett historiskt för att skaffa sig en bild.

Remium fick en varning förra året och Tore Gröttum menar att företaget har agerat sedan dess. Remium har stramat till kreditgivningen, hämtat in nytt eget kapital och sett över sina reserveringar som en del av kreditproceduren.

– Sedan i fjol höst har vi avvecklat en del av portföljen. Vi startade avvecklingen sommaren 2017 och hade hunnit avveckla cirka 75 procent.

Hade ni kunnat göra det snabbare?

– Inte på ett praktiskt sätt. Den ursprungliga planen var att överlåta allt till en annan part, då hade vi återlämnat tillståndet.

Vad gör ni med de återstående 25 procenten?

– Vår avsikt är att få dem återbetalda, portföljen som helhet är fortfarande under avveckling.

Remium anser att risknivån i den återstående kreditportföljen, som väl understiger 150 miljoner kronor, är korrekt redovisad vad gäller nedskrivningar.

Remuim har haft en kontinuerlig dialog med Finansinspektionen, men Tore Gröttum vill inte uttala sig om tillsynsmyndighetens lyhördhet, eller eventuella brist på lyhördhet.

Vad vill du säga till Remiums kunder?

– Den del [av verksamheten] som inte är tillståndspliktig är inte drabbad. Den del som är tillståndspliktig kommer vi att överklaga.

Remium har tre veckor på sig att överklaga beslutet. FI har beslutat om en särskild avvecklingsplan som ger bolaget drygt fyra månader att avveckla sin verksamhet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons