Annons

Annons

Remium Nordic varnas och ska betala sanktionsavgift

Finansinspektionen ger Remium Nordic en varning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor på grund av allvarliga brister i kredithanteringen och kreditriskhanteringen. 

FI:s undersökning visar att bolaget har haft allvarliga brister i sin kredithantering och kreditriskhantering. Bristerna rör riskstyrning, riskklassificering samt kreditprövning och beslutsunderlag. FI har även konstaterat brister i bolagets hantering av jävskrediter.

Bristerna innebär att Remium har saknat den interna styrning och kontroll som krävs i ett kreditinstitut.

Remium har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister som FI konstaterat. Styrelsen i bolaget har delvis bytts ut och den nya styrelsen har beslutat att avveckla finansieringsrörelsen. Bristerna i Remiums kredithantering och kreditriskhantering har varit allvarliga, men det handlar om en begränsad tidsperiod.

Annons

Annons

FI har vid en samlad bedömning beslutat att det är tillräckligt att meddela bolaget en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor. FI har i bedömningen särskilt beaktat att bolaget beslutat att avveckla finansieringsrörelsen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons