Annons

Annons

Rekyl för pundet efter nej till hård brexit

Rekyl för pundet efter nej till hård brexit, "Nuders försvarstal faller på sin egen orimlighet" och svaga industrisiffror från Kina. Det är några av rubrikerna denna torsdagsmorgon.
 

”Pär Nuders försvarstal faller på sin egen orimlighet”
Pär Nuders försvarstal att han offrats i en maktkamp mellan Skistars två ägarfamiljer Paulsson faller på sin egen orimlighet.  Det hävdar Göran Grosskopf, som svingat bilan.

”Jag är nämligen gemensamt utsedd av de båda familjerna”, säger han till Di.

Enligt honom har processen som ledde fram till onsdagens dramatiska besked löpt i ett par veckors tid.

Annons

Annons

Ägarfamiljens representant utesluter inte en polisanmälan mot Nuder, skriver Sydsvenskan.

Rekyl för pundet efter nej till hård brexit
Pundet fick en ny skjuts av det brittiska parlamentet på onsdagen röstat permanent nej till att Storbritannien ska kunna lämna EU utan avtal, en "hård brexit". Röstsiffrorna blev 321-278.

Att en hård brexit tycks borta från bordet fick ändå pundet att stärkas rejält på onsdagen, med en uppgång till 1:3381 mot dollarn som högst, den starkaste nivån sedan juni 2018. Pundet har därefter fallit tillbaka till 1:3240.

Det är ändå en uppgång på 1,3 procent sedan onsdag morgon.

"Pundet upplever lite av en rekyl efter att ha stigit så brant i förra sessionen. Marknaden vill se hur omröstningen om att senarelägga brexit utvecklar sig och få en uppfattning om hur lång senareläggningen kan bli, och säljare har åter trätt fram under denna paus", sade Shin Kadota på Barclays till Reuters.
 

Svaga industrisiffror från Kina
Data från Kina på torsdagen visade en lite blandad bild. Detaljhandeln under januari och februari (sammanslaget på grund av nyåret) steg 8,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år, över väntade 8,1 procent, medan industriproduktionen steg 5,3 procent (väntat 5,5), den svagaste starten på ett år sedan 2009.

I december steg detaljhandel 8,2 procent i årstakt medan industriproduktionen steg 5,7 procent.

De fasta investeringarna ökade 6,1 procent under januari-februari, mer än väntade 6,0 procent.

Fastighetsinvesteringarna steg 11,6 procent i årstakt, mot 9,5 procent i december. Arbetslösheten gick samtidigt upp i februari från december.

Kinabörserna har sjunkit och yuanen tappat något på torsdagen.
 

Danska FI beordrar åtgärder mot penningtvätt på SEB-filial
Den danska finansinspektionen har gett order om flera åtgärder för att stärka arbetet mot penningtvätt på SEB:s danska dotterbolag.

Granskningen gäller SEB Kort Bank AB, ett helägt dotterbolag till SEB.

I pressmeddelandet skriver Finanstilsynet att risken för att banken utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism bedöms vara ”normal till hög”.

Myndigheten utfärdar nu flera rekommendationer för att SEB Kort Bank ska skärpa sina rutiner. Bland annat beordras filialen att säkerställa att ytterligare information samlas in om högriskkunder.

Vidare anser Finanstilsynet att banken i nuläget inte gör konkreta bedömningar för att identifiera syftet med särskilt affärsförbindelse. Vidare beordras banken att försäkra sig om att övervakningen av transaktioner anpassas efter kunskapen om enskilda kunder, deras riskprofil och förväntade affärsvolymer.

SAS väljer KPMG
På årsstämman den 13 mars 2019 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Carsten Dilling till styrelseordförande, och att till styrelseledamöter omvälja Dag Mejdell, Monica Caneman, Lars-Johan Jarnheimer, Sanna Suvanto-Harsaae, Liv Fiksdahl och Oscar Stege Unger samt att genom nyval välja Kay Kratky.

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för alla SAS cirka 13 000 heltids- och deltidsanställda (med undantag för koncernledningen), omfattande totalt högst 4 782 282 SAS-aktier.

I övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag, däribland att anta ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att godkänna ändringar av bolagsordningen samt konsortialavtalet och att utdelning ej lämnas till SAS aktieägare för räkenskapsåret 1 november 2017–31 oktober 2018.

Omval av Bob Persson som ordförande för Diös
Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) den 23 april 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:
Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,

Omval av Bob Persson, Ragnhild Backman, Anders Nelson och Eva Nygren.

Nyval av Peter Strand efter Anders Bengtsson som undanbett sig omval.
Omval av Bob Persson som ordförande.

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons