FinansNyhet

Rekordvinst för RSA – Tryg och Intacts övertagande klart andra kvartalet

Publicerad

RSA, som godkänt ett uppköpsbud från Tryg och Intact, redovisar ännu ett vinstrekord för helåret 2020.

Marlène Sellebråten

I januari godkände Tryg och RSA:s aktieägare Tryg och Intacts uppköpserbjudande av RSA:s globala verksamhet, innefattande Trygg-Hansa i Sverige och Codan i Norge. På fredagen redovisade RSA ny rekordvinst för 2020. 

RSA:s rörelseresultat ökade med 15 procent jämfört med helåret 2019 till 751 miljoner pund. Samtidigt ökade vinsten inom försäkringsgivning med hela 36 procent till 550 miljoner pund.

– Detta var vårt fjärde rekordresultat för försäkring på fem år. Många företag i vår bransch och på andra håll har gått sämre och likt dem har RSA behövt uppnå resultat trots en vinstbortfall med anledning av från COVID-19 och även de många andra allvarliga utmaningar som det [Covid] ställt –  för kapitalet och verksamheten, och inte minst för kundservice. RSA: s resultat för 2020 är en anmärkningsvärd prestation, som spleglar sju år av affärsutveckling och som i sin tur visar RSA:s attraktivitet i diskussioner med Intact och Tryg, säger Stephen Hester, koncernchef för RSA, i en skriftlig kommentar till årsrapporten.

Annons

Stephen Hester är fortsatt positiv om att övertagande kommer att genomföras, enligt plan, under andra kvartalet. Han uppmärksammar budets betydliga premie för RSA:s aktieägare. 

– [Det] andra viktiga inslaget i 2020 för RSA [var] det kontanta uppköpsbud vi förhandlat, vilket värderar vårt företag till en premie på 52 procent över aktiekursen. Den höga värderingen av verksamheten vittnar om dess styrka och attraktivitet. Vi var inte ute efter att sälja och RSA:s framtid som oberoende företag var ljus. […] Det finns ingen tvekan om att detta bud ger våra aktieägare ett exceptionellt värde, säger Stephen Hester.

Annons