Rekordstora skulder skrivs av

Skulder motsvarande 68 miljarder kronor har skrivits av under de senaste 12 månaderna i Sverige.

TT
Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-05-17

Det är nytt rekord och en summa som motsvarar världens bistånd till Haiti i tre år.

De avskrivna skulderna i Sverige har ökat med 31 procent, jämfört med föregående år, till en ny rekordnivå. Det skriver kredithanteringsföretaget Intrum Justitia i en undersökning.

I Europa som helhet motsvarar de avskrivna fordringarna 300 miljarder euro - lika mycket som den grekiska statsskulden, enligt Lars Wollung, vd för Intrum Justitia.

Intrum har kartlagt betalningsströmmarna på lokal och regional nivå i Europa för sjätte året i rad. Rekordet när det gäller avskrivna skulder visar att svenska företag fortfarande känner av finanskrisen. Samtidigt säger 31 procent av de tillfrågade svenska företagen att de känner av bankernas ovilja att ge ökade krediter. Över hälften av företagen i Europa uppger att de ser bristen på likviditet som ett direkt hot mot företagets överlevnad.

Svenska företag, offentliga myndigheter och konsumenter är förebilder när det gäller att betala i tid. I genomsnitt ligger förseningen på sju dagar, näst bäst i Europa.

Sämre ställt är det i södra Europa, där betalningarna från Portugal har ett förseningssnitt på 51 dagar, Italien på 49 dagar och Grekland på 42 dagar.

Men sju dagars försening bara från svenska myndigheter motsvarar ett likviditetsbortfall på drygt 5 miljarder kronor, konstaterar Wollung.

Det är sjätte året i rad som undersökningen görs. Undersökningen är baserad på svar inkomna mellan januari och mars i år från över 6.000 företag i Europa, varav 227 är svenska.

Platsannonser