Annons

Annons

Rekordstarkt kvartal av Castellum

Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent under det tredje kvartalet 2018. Vd Henrik Saxborn talar om det högsta investeringsbeloppet i bolagets historia som bolaget står inför.

I dag presenterar Castellum delårsrapporten för tredje kvartalet 2018. Det framgår att intäkterna för niomånadersperioden uppgick till 4.141 miljoner kronor, vilket var en ökning mot 3.866 miljoner kronor samma period i fjol.

Förvaltningsresultatet uppgick till 2.219 miljoner kronor motsvarande 8,12 kronor per aktie, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma period i fjol.

- För Castellums del kan vi summera ett nytt rekordkvartal - förvaltningsresultatet ökade med 13%. Det starka resultatet efter kvartal tre gör att jag nu känner mig ännu mer övertygad om att Castellum under 2018 kommer att kunna leverera i enlighet med det övergripande målet: en ökning av förvaltningsresultatet (och därmed utdelningen) med 10%,  säger vd Henrik Saxborn, i en kommentar.

Annons

Annons

Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 3.150 miljoner kronor och på derivat till 202 miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5.051 miljoner kronor, motsvarande 18,49 kronor per aktie. detta kan jämföras med fjolårets 3.424 miljoner kronor och 12,53 kronor per aktie.

Långsiktigt substansvärde uppgick till 168 kronor per aktie, en ökning med 18 procent.

Nettoinvesteringarna uppgick till 3.009 miljoner kronor jämfört med 4.560 miljoner kronor samma period i fjol.

Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 87,5 miljarder kronor.

Nettouthyrningen uppgick till 157 miljoner kronor under perioden, att jämföra med 251 miljoner kronor samma period i fjol.

- Nya lönsamma projektmöjligheter uppstår genom den fortsatt höga efterfrågan på moderna och hållbara kontorslokaler. Under de närmsta åren kommer Castellum att ta en ledande roll i utvecklingen av Nyhamnen i Malmös innerstad genom byggnationen av ett nytt Domstolsverk samt nytt nordiskt huvudkontor för E.ON. Investeringsbeloppet omfattar sammanlagt 2,3 Mdr kr och är det största i bolagets historia. Detta stärker ytterligare Castellums position som samhällsbyggare i Öresundsområdet, avslutar Saxborn.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons